ПРОЕКТ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ОК 1. Ділова іноземна мова
 2. ОК 2. Філософія науки та інноваційного розвитку
 3. ОК 3. Аграрна політика
 4. ОК 4. Охорона праці в галузі та цивільний захист
 5. ОК 5. Нормативно-правові відносини у захисті рослин
 6. ОК 6. Методологія і організація наукових досліджень у захисті рослин
 7. ОК 7. Біобезпека у захисті рослин
 8. ОК 8. Стандартизація у захисті рослин
 9. ОК 9. Токсикологія пестицидів
 10. ОК 10. Управління чисельністю бур’янів в агрофітоценозах
 11. ОК 11. Технології вирощування і використання організмів у біологічному захисті рослин
 12. ОК 12. Епіфітотіологія
 13. ОК 13. Знезараження об’єктів регулювання

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Спеціалізація «Фітосанітарний моніторинг та прогноз»

 1. ВБС 1.1 Методи випробувань засобів захисту
 2. ВБС 1.2 Комплексні системи захисту с.-г. культур від хвороб
 3. ВБС 1.3 Патологія насіння с.-г. культур
 4. ВБС 1.4 Технічна ентомологія
 5. ВБС 1.5 Фізіологія комах
 6. ВБС 1.6 Екологія комах
 7. ВБС 1.7 Патологія комах
 8. ВБС 1.8 Управління чисельністю комах-фітофагів