Прийом до Сумського національного аграрного університету здійснюється вiдповiдно до отриманої державної лiцензiї за акредитованим напрямком підготовки:

Факультет агротехнологій та природокористування

Фiнансування пiдготовки фахiвцiв у Сумському НАУ проводиться за рахунок коштiв юридичних та фiзичних осiб.

Вступники подають особисто до приймальної комісії Сумського НАУ:

Адреса приймальної комісії СНАУ: 40021, м. Суми, вул. Герасима Конд’ратьєва, 160.

Методичний кабінет заочної освіти розташований у корпусі ветеринарної медицини аудиторія 37

Телефон: (0542) 70-11-75

Заступник декана з питань заочної освіти Дубовик Володимир Іванович тел. 066-48-48-312

Старший диспетчер Косенко Наталія Петрівна

Г Р А Ф І К навчального процесу студентів заочної форми навчання на 2020 – 2021 навчальний рік