Прийом до Сумського національного аграрного університету здійснюється вiдповiдно до отриманої державної лiцензiї за акредитованим напрямком підготовки:

Факультет агротехнологій та природокористування

Фiнансування пiдготовки фахiвцiв у Сумському НАУ проводиться за рахунок коштiв юридичних та фiзичних осiб.

Вступники подають особисто до приймальної комісії Сумського НАУ:

*Паспорт (свiдоцтво про народження), вiйськовий квиток (посвiдчення про приписку до призивної дiльницi), документи, що дають право на пiльги, вступник подає особисто в строки, визначенi для подання документiв.

Звільняються від подання сертифікатів УЦОЯО:

Прийом документiв до Сумського НАУ проводиться за ОС «Бакалавр» – з 01 серпня по 06 серпня 2019 року

ОС «Спеціаліст», «Магістр» – з 07 листопада до 21 листопада 2019 року.

Адреса приймальної комісії СНАУ: 40021, м. Суми, вул. Герасима Конд’ратьєва, 160.