План роботи факультету

ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ

План вченої ради 2023-2024

План роботи методичної ради 2023-2024

ЗАГАЛЬНА НОРМАТИВНА БАЗА

СТРАТЕГІЯ

МУЗЕЙ СНАУ

ОФІС ПРОМОЦІЇ

АРХІВИ ФОТО

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Електронний репозиторій

Web of Science profile

Scopus 

Science Direct

Наукова періодика України

Енциклопедія сучасної України

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Положення про факультет

АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аудиторська діяльність 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Академічна мобільність

Відділ міжнародних зв’язків

Центр по роботі з іноземними студентами

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Склад відділу

Діяльність відділу

Політика і процедури (нормативні документи

Документи щодо організації освітнього процесу та роботи Сумського НАУ в умовах карантину

ВІДДІЛ ЯКОСТІ ОСВІТИ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЇ

Ліцензування та акредитація

Участь у проєктах із забезпечення якості освіти

Політика і процедури (нормативні документи)

Структура системи якості освіти

Рекомендації стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Дуальна освіта

Академічна доброчесність

Моніторинг освітніх програм

Дисципліни вільного вибору

Навчання осіб з обмеженими можливостями

Рейтинг успішності студентів

Рейтинг викладачів

Сайт Національного агентства з питань забезпечення якості вищої освіти

Каталог освітніх програм

Акредитація Національного агентства з питань забезпечення якості вищої освіти

Договори про співпрацю

ДОКУМЕНТИ НА ОБГОВОРЕННЯ

ВИХОВНИЙ ВІДДІЛ

Склад відділу

Політика і процедури (нормативні документи)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Аспірантура

Докторантура

Електронний репозиторій

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ВСТУПНА КАМПАНІЯ

Публічна інформація

Конкурс на посади НПП

Гуртожитки

3D віртуальна екскурсія

 

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

 

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

 

ІНСТРУКЦІЇ / МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

КОНТАКТИ УНІВЕРСИТЕТУ

КОНТАКТИ ФАКУЛЬТЕТУ

Телефон: +38 (0542) 70-11-54

e-mail: agro@snau.edu.ua

Адреса: 40021, м.Суми, вул. Г. Кондратьєва 160/5,  факультет агротехнологій та природокористування ауд. 204 а

Сторінка Instagram

Сторінка Facebook