Історія нашого університету починається з утворення в 1977 році агрономічного факультету.
Студентам нашого факультету все в нашому ВНЗі прийшлось робити вперше. “Зробити свій університет (а на той час Сумський філіал Харківського СГІ ім. Докучаєва) своїми руками“- під таким девізом жили студенти перших курсів. Перший набір студентів відбувся у Харкові. І для того, щоб відкрилися двері власного ВНЗу, необхідно було і вчитися, і працювати. І ось перше вересня в стінах рідної “Alma Mater”. А ось студенти будують стіни першого гуртожитку. Це не тільки освоєння паралельної професії, добрий внесок у свій фінансовий стан, але і формування життєвої позиції: “Бути першими, робити з оглядом на майбутнє, постійно вчитися новому“.
Факультет – це корабель. І курс, яким він іде, залежить від капітана. Четверть сторіччя незмінним капітаном агрономічного факультету був доцент, завідувач кафедри захисту рослин Мішньов А.К. Таким він прийняв наш факультет. Різні часи були в країні. Різні часи були в університеті. Але легких на долі декана не було ніколи. Та ж доля, що й у факультету – завжди перший. Перші державні іспити, перший випуск, перше вручення дипломів, перші роботи на дослідному полі. Але життя змінюється, керівники міняються, і естафету декана після Анатолія Кириловича прийняли Кабанець Віктор Михайлович,  Нагорний Володимир Іванович,  Коваленко Ігор Миколайович і на даний час очолює Бакуменко Ольга Миколаївна.

Агрономічний факультет має науково-виробничий комплекс. Він включає не лише дослідні поля, а й селекційно-насінницький комплекс, навчально-практичний центр разом з тепличним комплексом, навчально-науковий сад, дендрарій, парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва в с. Кияниця.
Науково-дослідна робота сконцентрована на вивченні технології виробництва, переробки та реалізації екологічно чистої продукції рослинництва, селекції і насінництва картоплі та олійних культур, заповідної справи, геоботанічних, популяційних дослідженнях, впровадженні нових методів біотехнології, агрохімсервісу, удосконалення програмування врожаїв та сільськогосподарських меліорацій, сучасних методів захисту рослин від шкідників та хвороб, благоустрою території, її озелененню.
Студенти проходять навчання в спеціалізованих лабораторіях та кабінетах, що допомагає отриманню навичок хімічного аналізу, визначення зерна і т.ін.


Навчальний процес та оцінка знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Контроль за якістю знань проводиться за допомогою Kомп’ютерних тестів, контрольних та графічно-розрахункових робіт, захисту лабораторних робіт, семінарів. Для покращання рівня самостійної підготовки студентів до занять використовуються навчально-методичні комплекси дисциплін, які включають лекції, лабораторно-практичні заняття, самостійну роботу, пакети тестових завдань, теми та приклади курсових робіт, рефератів, додаткову навчальну інформацію.

При проведенні занять викладачі застосовують сучасні методи викладання, а саме мультимедійні лекції. Цьому сприяє наявність обладнання (Kомп’ютери, проектори, мультимедійна дошка).
Факультет видає щорічно два збірника «Вісник Сумського національного аграрного університету», серія «Агрономія і біологія», який внесений до Переліку фахових видань ВАКу. Також проводяться конференції студентів, аспірантів, викладачів, тези яких публікуються в окремих збірниках конференцій університету, з 2009 року – в електронному збірнику на сайті університету.