Положення про підрозділ “Дослідне поле” Сумського НАУ

Наказ про приймання дослідів на факультеті АтаП

Витяг з протоколу Вченої ради факультету Ата П про приймання дослідів

Акт приймання дослідів факультету агротехнологій та природокористування