З кожним роком світ стає все більш мобільним. Постійно збільшуються об’єми міжнародних перевезень сільськогосподарської продукції, у тому числі і рослинного походження, садивного і насіннєвого матеріалу, збільшується науковий обмін рослинами. Такі умови створюють великий ризик потрапляння особливо небезпечних шкідливих організмів на нові території де вони можуть адаптуватись та нанести великої екологічної та економічної шкоди. Тому, великого значення набуває подальша підготовка бакалаврів та магістрів у галузі захисту і карантину рослин. Відповідно до результатів моніторингу потреб у сфері захисту рослин регіонального та державного ринку праці та запитів суспільства у Сумському регіоні  потреба у підготовці професійних кадрів високої кваліфікації постійно збільшується.
     Захист і карантин рослин – спеціальність, яка надає необхідні знання, вміння та навички з особливостей розвитку, розмноження та поширення шкідливих для рослин організмів, їх взаємодії із навколишнім природним середовищем, а також розроблення на базі зазначених знань наукових розробок для інноваційного розвитку аграрного сектору.

Підготовка фахівців:

Освітньо-професійна програма включає три цикли підготовки:

Працевлаштування:

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

ПРЕДМЕТИ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ

ПЕРШИЙ:

ДРУГИЙ:

ТРЕТІЙ (один з…)