ОС “БАКАЛАВР”

1 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 1 дисципліну
Основи ведення сільського господарства / Технологія виробництва продукції рослинництва анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
2 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни
Нематоди / Захист їстівних грибів від шкідників анотація / анотація
Кліщі / Родентологія анотація / анотація
Агрозоологія / Фізіологічні основи стійкості рослин анотація / анотація
Загальна вірусологія / Теоретичні основи біометоду анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
3 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 5 дисциплін
Селекція і насінництво польових культур / Насінництво з основами селекції польових культур анотація / анотація
Основи біотехнології в захисті рослин / Біохімія рослин анотація / анотація
Основи наукових досліджень в захисті рослин / Методи та моделювання екологічних досліджень анотація / анотація
Проектування технологічних процесів у системі захисту рослин / Інтегрований захист рослин в адаптованих технологіях вирощування анотація / анотація
Основи біологічного захисту рослин від шкідників / Зовнішній та внутрішній карантин анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
4 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 6 дисциплін
Антагоністи мікроорганізмів у захисті рослин від хвороб / Урбоекологія анотація / анотація
Захист полезахисних лісових смуг від шкідників / Захист лікарських рослин від шкідників анотація / анотація
Хвороби полезахисних лісових смуг / Хвороби лікарських рослин анотація / анотація
Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників / Фітосанітарний моніторинг і прогноз чисельності шкідників сільськогосподарських культур анотація / анотація
Хвороби декоративних і квіткових рослин / Регульовані шкідливі організми анотація / анотація
Біологічний захист сільськогосподарських культур від бур’янів / Методи нагляду та експертизи під карантинного матеріалу анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни

ОС “МАГІСТР”

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 8 дисциплін
Методи випробувань засобів захисту / Бактеріози рослин анотація / анотація
Комплексні системи захисту с.-г. культур від хвороб / Вірусні хвороби сільськогосподарських культур анотація / анотація
Патологія насіння с.-г. культур / Діагностика хвороб рослин анотація / анотація
Технічна ентомологія / Карантинні шкідники сільськогосподарських культур анотація / анотація
Фізіологія комах / Сучасні та новітні методи захисту рослин анотація / анотація
Екологія комах / Карантинні рослини і знешкодження їх продукції анотація / анотація
Патологія комах / Карантинні хвороби сільськогосподарських культур анотація / анотація
Управління чисельністю комах-фітофагів / Фітосанітарний моніторинг анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни