ОС “БАКАЛАВР”

 

Перелік вибіркової компоненти (ВК) освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти «Захист і карантин рослин» за ОПП 2021 р.

(для груп – ЗР 2101, ЗР 2201 ст.)

(з запропонованого переліку здобувачі обирають 8 дисциплін: 1 компонент на 3-й семестр, 1 – на 4-й семестр, 1 – на 5-й семестр,

1 – на 6-й семестр, 2 – на 7-й семестр, 2 – на 8-й семестр. Додатково чотири вибіркові компоненти здобувач обирає з загально університетського каталогу освітніх компонент)

 

1. Машинне забезпечення в агротехнології / анотація

2. Родентологія / анотація

3. Рослинництво з основами кормовиробництва / анотація

4. Гербологія / анотація

5. Антагоністи мікроорганізмів у захисті рослин від хвороб / анотація

6. Проблеми екологічної безпеки та сучасні концепції оптимізації природокористування / анотація

7. Землеробство з основами ґрунтознавства / анотація

8. Агрохімія / анотація

9. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва / анотація

10. Насіннєзнавство / анотація

11. Селекція і насінництво польових культур / анотація

12. Генетика/ анотація

13. Плодівництво / анотація

14. Овочівництво / анотація

15. Економіка інноваційних процесів у рослинництві / анотація

16. Організація економічної діяльності в АПК / анотація

17. Біологічний захист сільськогосподарських культур від бурʼянів / анотація

18. Трофологія / анотація

19. Сільськогосподарська вірусологія / анотація

20. Бактеріальні хвороби сільськогосподарських рослин / анотація

21. Імунітет рослин / анотація

22. Захист фітопродукції при зберіганні / анотація

23. Основи біотехнологій в захисті рослин / анотація

24. Проектування технологічних процесів у системі захисту рослин / анотація

Запис на вибіркові дисципліни

https://docs.google.com/forms/d/1468Ug_U0JtIaDO8UyfIKUR8proZwwxhUb5RHne9fgRk/edit

Перелік вибіркової компоненти (ВК) освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти «Захист і карантин рослин»

за ОПП 2020 р.

(для груп – ЗР 2001, ЗР 2101 ст.)

(з запропонованого переліку здобувачі обирають 8 дисциплін: 1 компонент на 3-й семестр, 1 – на 4-й семестр, 1 – на 5-й семестр,

1 – на 6-й семестр, 2 – на 7-й семестр, 2 – на 8-й семестр. Додатково чотири вибіркові компоненти здобувач обирає з загально університетського каталогу освітніх компонентів).

 

1. Гербологія / анотація
2. Лікарські рослини / анотація
3. Агрозоологія / анотація
4. Тваринні організми у захисті рослин / анотація
5. Нематоди / анотація
6. Родентологія / анотація
7. Кліщі / анотація
8. Регульовані шкідливі організми / анотація
9. Селекція і насінництво польових культур / анотація
10. Овочівництво / анотація
11. Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур / анотація
12. Захист лікарських рослин від шкідників / анотація
13. Проектування технологічних процесів у системі захисту рослин / анотація
14. Інтегрований захист рослин в адаптованих технологіях вирощування / анотація
15. Основи біологічного захисту рослин від шкідників та хвороб / анотація
16. Зовнішній та внутрішній карантин / анотація
17. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва / анотація
18. Насіннєзнавство / анотація
19. Хвороби декоративних, квіткових рослин та полезахисних лісових смуг / анотація
20. Хвороби лікарських рослин / анотація
21. Антагоністи мікроорганізмів у захисті рослин від хвороб / анотація
22. Проблеми екологічної безпеки та сучасні концепції оптимізації природокористування / анотація
23. Захист декоративних, квіткових рослин та полезахисних лісових смуг від шкідників / анотація
24. Прогноз чисельності шкідників сільськогосподарських культур / анотація

 

Запис на вибіркові дисципліни

https://docs.google.com/forms/d/15niHlN75R9RN_xqanT4mD1wRPPFmOfKSLPvaADT_3XU/edit

 

 

Перелік вибіркової компоненти (ВК) освітньо-професійної програми першого рівня вищої освіти «Захист і карантин рослин»за ОПП 2018 р. та ОПП 2019 р.

(для груп – ЗР 1801, ЗР 1901, ЗР 1901 ст., ЗР 2001 ст.)

1.Загальна мікробіологія / анотація

2.Політологія / анотація 

3.Нематоди / анотація 

4.Кліщі / анотація 

5.Загальна вірусологія / анотація 

6.Селекція і насінництво польових культур / анотація 

7.Основи наукових досліджень в захисті рослин / анотація 

8.Плодівництво / анотація 

9.Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва / анотація 

10.Проектування технологічних процесів у системі захисту рослин / анотація 

11.Основи біотехнології в захисті рослин / анотація 

12.Овочівництво / анотація 

13.Хвороби декоративних і квіткових рослин / анотація 

14.Хвороби полезахисних лісових смуг / анотація 

15.Антагоністи мікроорганізмів у захисті рослин від хвороб / анотація 

16.Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників / анотація 

17.Захист полезахисних лісових смуг від шкідників / анотація 

18.Біологічний захист сільськогосподарських культур від бурʼянів / анотація 

19.Родентологія / анотація 

20.Акарологія / анотація 

21.Хвороби лікарських рослин / анотація 

22.Захист лікарських рослин від шкідників / анотація 

23.Теоретичні основи біометоду / анотація 

24.Сільськогосподарська мікробіологія / анотація 

25.Методи огляду та експертизи під карантинного матеріалу / анотація 

26.Зовнішній та внутрішній карантин / анотація 

27.Карантинні організми / анотація 

28.Знезараження підкарантинної продукції / анотація 

29.Фітосанітарне право та міжнародне співробітництво з карантину рослин / анотація 

30.Хвороби їстівних грибів / анотація 

31.Захист їстівних грибів від шкідників / анотація 

32.Фітосанітарний моніторинг і прогноз чисельності шкідників сільського / анотація сподарських культур / анотація 

33.Генетичний метод у захисті рослин / анотація 

34.Фізіологія та патологія комах / анотація 

35.Екологія комах / анотація 

Запис на вибіркові дисципліни

https://docs.google.com/forms/d/1j-bzEi31k-SmrBmVwHS3ORVZD5UhyVrI4iv6nedVBps/edit

 

 

ОС “МАГІСТР”

Для здобувачів 2021 року вступу

Із запропонованого переліку вибіркових освітніх компонент професійної (фахової) підготовки здобувач вищої освіти вивчення в ІІ-ІІІ семестрі обирає 5 (п’ять) вибіркових освітніх компонентів

Назва вибіркової освітньої компоненти Анотація
Вибіркові компоненти професійної (фахової) підготовки (ВК1…ВК5)
1 Методи випробувань засобів захисту рослин Анотація
2 Епіфітотіологія Анотація 
3 Токсикологія пестицидів Анотація
4 Нормативно-правові відносити у захисті і карантині рослин Анотація 
5 Біобезпека у захисті і карантині рослин Анотація 
6 Біологічні методи у захисті рослин Анотація 
7 Екологічна токсикологія Анотація 
8 Моніторинг хвороб рослин Анотація 
9 Імунологічний метод у захисті рослин Анотація 
10 Фізіологія і патологія комах Анотація 

 

 Запис на вивчення вибіркових компонент ОПП

https://docs.google.com/forms/d/1dBvOsmGGx4kzQtsSTKj-KVQOmFq7Vt_S2YEFt2UUIkE/edit?usp=sharing 

 

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 5 дисциплін
Комплексні системи захисту с.-г. культур від хвороб / Вірусні хвороби сільськогосподарських культур анотація / анотація
Патологія насіння с.-г. культур / Діагностика хвороб рослин анотація / анотація
Технічна ентомологія / Карантинні шкідники сільськогосподарських культур анотація / анотація
Фізіологія та патологія комах Карантинні хвороби сільськогосподарських культур анотація / анотація
Управління чисельністю комах-фітофагів / Фітосанітарний моніторинг анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни

 

пввыа авва авыа ваа аыва