СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ОК 1. Українська мова (за професійним  спрямуванням)
 2. ОК 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 3. ОК 3. Історія та культура України
 4. ОК 4. Філософія
 5. ОК 5. Політологія
 6. ОК 6. Фізичне виховання
 7. ОК 7. Основи туризмознавства
 8. ОК 8. Географія туризму (туристичне країнознавство)
 9. ОК 9. Туристичні ресурси та технології їх використання
 10. ОК 10. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 11. ОК 11. Організація готельного господарства
 12. ОК 12. Організація ресторанного господарства
 13. ОК 13. Спеціальні види туризму
 14. ОК 14. Екологічний туризм
 15. ОК 15. Сільський та зелений туризм
 16. ОК 16. Топографія та орієнтування
 17. ОК 17. Статистика, облік і аудит в туризмі
 18. ОК 18. Маркетинг, менеджмент та бізнес-планування в туризмі
 19. ОК 19. Правове регулювання туристичної діяльності
 20. ОК 20. Краєзнавчо-туристична діяльність
 21. ОК 21. Туроперайтинг

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ВБВ 1. Вища математика
 2. ВБВ 2. Загальне землезнавство
 3. ВБВ 3. Ландшафтознавство
 4. ВБВ 4. Інформаційні системи і технології
 5. ВБВ 5. Біологія
 6. ВБВ 6. Екологія
 7. ВБВ 7. Геоботаніка
 8. ВБВ 8. Біогеографія
 9. ВБВ 9. Природно-заповідна справа
 10. ВБВ 10. Основи агроекології
 11. ВБВ 11. Туризм та екологія людини
 12. ВБВ 12. Метеорологія і кліматологія
 13. ВБВ 13. Дозвіллєзнавство
 14. ВБВ 14. Історія туризму
 15. ВБВ 15. Туризм та збалансоване природокористування
 16. ВБВ 16. Основи наукових досліджень
 17. ВБВ 17. Міжнародний туризм
 18. ВБВ 18. Екскурсологія
 19. ВБВ 19. Активний туризм
 20. ВБВ 20. Релігієзнавство та соціологія
 21. ВБВ 21. Організація анімаційної діяльності
 22. ВБВ 22. Психологія та діловий етикет в туризмі