ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (2019-2020 н.р.)
ОК 1. Філософія науки анотація
ОК 2. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності анотація
ОК 3. Комунікації в науковому середовищі анотація
ОК 4. Методологія проведення наукових досліджень анотація
ОК 5. Рослина в досліді анотація
ОК 6. Моделювання та планування наукового експерименту анотація
ОК 7. Реєстрація прав інтелектуальної власності анотація
ОК 8. Організація і методика проведення навчальних занять анотація
ОК 9. Організація підготовки наукових публікацій анотація
ОК. 10. Управління науковими проектами анотація
ОК 11. Іноземна мова за професійним спрямуванням анотація
ОК 12. Методика підготовки наукових праць іноземною мовою анотація
ОК 13. Педагогічна практика анотація
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (2019-2020 н.р)
Методика та організація підготовки і написання дисертації / Менеджмент лабораторної діяльності анотація / анотація
Молекулярні аспекти взаємостосунків рослин та їхніх паразитів / Особливості видового визначення фітофагів, які домінують у північно-східному Лісостепу анотація / анотація
Популяційна біологія фітопатогенних грибів / Корисна ентомофауна агроценозів та шляхи підвищення її ефективності анотація / анотація
Сучасні методи ідентифікації фітопатогенів / Стійкість рослин до шкідників анотація / анотація
“Запис на вибіркові дисципліни”

РОБОЧІ ПРОГРАМИ (СИЛАБУСИ) ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН (2020-2021 н.р.)

ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН (2020-2021 н.р.)

“Запис на вибіркові дисципліни”