СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ОК 1. Українська мова (за професійним  спрямуванням)
 2. ОК 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 3. ОК 3. Історія та культура України
 4. ОК 4. Філософія
 5. ОК 5. Політологія
 6. ОК 6. Фізичне виховання
 7. ОК 7. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 8. ОК 8. Лісове ґрунтознавство
 9. ОК 9. Економіка лісового і садово-паркового господарства
 10. ОК 10. Лісова ентомологія
 11. ОК 11. Лісова фітопатологія
 12. ОК 12. Лісознавство
 13. ОК 13. Лісова селекція
 14. ОК 14. Лісова зоологія
 15. ОК 15. Інвентаризація садово-паркових об’єктів
 16. ОК 16. Квітникарство
 17. ОК 17. Ландшафтна архітектура
 18. ОК 18. Луківництво і газони
 19. ОК 19. Рекреаційне лісівництво
 20. ОК 20. Садово-паркове будівництво

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ВБВ 1. Ботаніка
 2. ВБВ 2. Вища математика
 3. ВБВ 3. Генетика
 4. ВБВ 4. Загальна екологія
 5. ВБВ 5. Біометрія
 6. ВБВ 6. Геодезія
 7. ВБВ 7. Хімія
 8. ВБВ 8. Фізика
 9. ВБВ 10. Нарисна геометрія
 10. ВБВ 11. Інформатика та обчислювальна техніка
 11. ВБВ 12. Основи біотехнології рослин
 12. ВБВ 13. Охорона навколишнього середовища
 13. ВБВ 14. Озеленення населених місць
 14. ВБВ 15. Основи образотворчого мистецтва
 15. ВБВ 16. Основи гідротехмеліорації лісових земель
 16. ВБВ 17. Інженерне обладнання садово-паркових обʼєктів
 17. ВБВ 18. Інтродукція та адаптація декоративних рослин
 18. ВБВ 19. Механізація садово-паркових робіт
 19. ВБВ 20. Садово-паркові композиції з основами топіарного мистецтва
 20. ВБС 1.1 Психологія
 21. ВБС 1.2 Правознавство
 22. ВБС 1.3 Метеорологія
 23. ВБС 1.4 Мікробіологія
 24. ВБС 1.5 Фізіологія рослин
 25. ВБС 1.6 Хімічний захист (фіто фармакологія) з основами токсикології
 26. ВБС 1.7 Декоративні рослини закритого ґрунту
 27. ВБС 1.8 Дендрологія
 28. ВБС 1.9 Декоративні розсадники та насінництво
 29. ВБС 1.10 Урбоекологія та фітомеліорація
 30. ВБС 1.11 Основи аранжування 
 31. ВБС 1.12 Ландшафтна таксація
 32. ВБС 1.13 Лісовідновлення та лісорозведення
 33. ВБС 1.14 Декоративна дендрологія
 34. ВБС 1.15 Основи ведення сільського господарства