ПРОЕКТ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ОК 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист
 2. ОК 2. Ділова іноземна мова
 3. ОК 3. Психологія і педагогіка
 4. ОК 4. Менеджмент і маркетинг зеленого господарства
 5. ОК 5. Аграрна політика
 6. ОК 6. Природно-заповідна справа
 7. ОК 7. Тепличне господарство
 8. ОК 8. Екологічна експертиза
 9. ОК 9. Математичне моделювання біологічних систем садово-паркових об’єктів
 10. ОК 10. Лісопаркове господарство

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Спеціалізація «Ландшафтна архітектура»

 1. ВБС 1.1 Методологія і організація наукових досліджень у спг
 2. ВБС 1.2 Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів
 3. ВБС 1.3 Експлуатація садово-паркових обʼєктів
 4. ВБС 1.4 Компʼютерне проектування садово-паркових обʼєктів
 5. ВБС 1.5 Дендропроектування
 6. ВБС 1.6 Сучасні технології зеленого господарства
 7. ВБС 1.7 Фітодизайн закритого середовища
 8. ВБС 1.8 Фіторекультивація порушених земель
 9. ВБС 1.9 Декоративне рослинництво та розсадники
 10. ВБС 1.10 Декоративне садівництво з елементами управління живленням