ПРОЕКТ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ОК 1. Філософія науки
 2. ОК 2. Ділова іноземна мова
 3. ОК 3. Психологія і педагогіка
 4. ОК 4. Управління лісогосподарським виробництвом
 5. ОК 5. Лісова політика
 6. ОК 6. Регулювання продуктивності лісів
 7. ОК 7. Охорона праці в галузі та цивільний захист
 8. ОК 8. Методологія та організація наукових досліджень
 9. ОК 9. Інформаційні технології у лісовому господарстві
 10. ОК 10. Планування лісогосподарського виробництва

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Спеціалізація «Ландшафтна архітектура»

 1. ВБС 1.1 Сучасні технології розсадництва
 2. ВБС 1.2 Промислові методи лісовирощування
 3. ВБС 1.3 Управління живленням у лісових насадженнях
 4. ВБС 1.4 Лісоаграрні ландшафти
 5. ВБС 1.5 Лісокультурні методи реабілітації техногенно порушених земель
 6. ВБС 1.6 Біологічні основи рубок догляду
 7. ВБС 1.7 Світові лісові ресурси
 8. ВБС 1.8 Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення
 9. ВБС 1.9 Лісові культури зелених зон
 10. ВБС 1.10 Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами