ОС “БАКАЛАВР”

2 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни
Загальна та молекулярна генетикаПромислова біотехнологія анотація / анотація
Метаболізм мікроорганізмів Екологічна біотехнологія анотація / анотація
Екологія / Протеоміка і геноміка вірусів анотація / анотація
Основи біоіндикації та біотестування / Основи біорізноманіття анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
3 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни
Технології виробництва і переробки фітомаси / Біотехнологічні процеси агротехнолгій анотація / анотація
Біологічні методи захисту агроекосистем Інструментальні методи аналізу анотація / анотація
Загальна та молекулярна біотехнологія / Імуногенетика анотація / анотація
Об’єкти біотехнологічних виробництв / Сільськогосподарська біотехнологія
анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
4 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни
Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом / Основи функціонування біологічних систем
анотація / анотація
Фізико-хімічні методи аналізу / Екологічна безпека в АПК анотація / анотація
Технологія мікробного синтезу / Біоенергетичні системи в аграрному виробництві анотація / анотація
Експертиза агробіологічних процесів і обладнання / Біотехнологія виробництва мікробних препаратів для сільського господарства анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни