ОС “БАКАЛАВР”

2 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни
Меліорація земель / Основи інтегрованого застосування добрив анотація / анотація
Мікробіологія з основами вірусології / Мікробіологія анотація / анотація
Тваринництво / Валеологія
анотація / анотація
Земельний кадастр / Екологічне картографування
анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
3 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 3 дисципліни
Основи наукових досліджень в агрономії / Екологічні проблеми землеробства анотація / анотація
Овочівництво закритого ґрунту / Тепличне та парникове господарство анотація / анотація
Основи екології та утилізації відходів переробки продукції рослинництва / Еколого-біологічне рослинництво анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
4 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 9 дисципліни
Програмування врожаїв / Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур у сівозміні анотація / анотація
Насіннєзнавство / Міжнародна сертифікація насіння анотація / анотація
Практичне насінництво та сортовий контроль / Виробничі аспекти насінництва анотація / анотація
Проектування технологічних процесів у рослинництві / Особливості технологій вирощування с.-г. культур за сучасних систем землеробства анотація / анотація
Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва / Товарознавство продукції рослинництва анотація / анотація
Система застосування добрив / Сільськогосподарські меліорації анотація / анотація
Методи контролю в насінництві / Державний та арбітражний контроль анотація / анотація
Технічні культури / Лікарські та ефіроолійні культури анотація / анотація
Психологія / Соціологія
анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни

ОС “МАГІСТР”

Блок 1. «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва»
Технологія переробки зерна і технічної сировини анотація
Зберігання та переробка плодів і овочів анотація
Сучасні технології зберігання продукції рослинництва анотація
Основи виробництва круп’яних і макаронних виробів анотація
Екобезпека і товарознавство продуктів переробки рослинництва анотація
Блок 2.  «Селекція та насінництво»
Селекція окремих культур та сортознавство анотація
Державна охорона прав на сорти рослин анотація
Спеціальна селекція с.г.культур анотація
Формування та зберігання насіннєвого матеріалу анотація
Спеціальне насінництво польових культур анотація
Блок 3.  «Раціональне використання основних ресурсів у землеробстві»
Агроекологічні основи застосування добрив анотація
Маркетинг засобів хімізації в сільському господарстві анотація
Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості анотація
Екологічні проблеми землеробства
анотація
Адаптивні системи землеробства та біоенергетична оцінка с.-г. виробництва
анотація
Запис на вибіркові дисципліни