СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ОК 1. Українська мова (за професійним  спрямуванням)
 2. ОК 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 3. ОК 3. Історія та культура України
 4. ОК 4. Філософія
 5. ОК 5. Політологія
 6. ОК 6. Фізичне виховання
 7. ОК 7. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 8. ОК 8. Лісове ґрунтознавство
 9. ОК 9. Економіка лісового і садово-паркового господарства
 10. ОК 10. Лісова ентомологія
 11. ОК 11. Лісова фітопатологія
 12. ОК 12. Лісознавство
 13. ОК 13. Лісова селекція
 14. ОК 14. Лісова зоологія
 15. ОК 15. Лісомисливське господарство
 16. ОК 16. Лісовий кадастр
 17. ОК 17. Лісове товарознавство
 18. ОК 18. Лісові культури
 19. ОК 19. Лісівництво
 20. ОК 20. Рекреаційне лісівництво
 21. ОК 21. Лісовпорядкування

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ВБВ 1. Ботаніка
 2. ВБВ 2. Вища математика
 3. ВБВ 3. Генетика
 4. ВБВ 4. Загальна екологія
 5. ВБВ 5. Біометрія
 6. ВБВ 6. Геодезія
 7. ВБВ 7. Хімія
 8. ВБВ 8. Фізика
 9. ВБВ 9. Нарисна геометрія
 10. ВБВ 10. Інформатика та обчислювальна техніка
 11. ВБВ 11. Основи біотехнології рослин
 12. ВБВ 12. Лісова екологія та типологія
 13. ВБВ 13. Озеленення населених місць
 14. ВБВ 14. Історія лісівництва
 15. ВБВ 15. Основи гідротехмеліорації лісових земель
 16. ВБВ 16. Транспорт лісу
 17. ВБВ 17. Соціальне лісівництво
 18. ВБВ 18. Механізація лісогосподарських робіт
 19. ВБВ 19. Лісова пірологія
 20. ВБС 1.1 Психологія
 21. ВБС 1.2 Правознавство
 22. ВБС 1.3 Метеорологія
 23. ВБС 1.4 Мікробіологія
 24. ВБС 1.5 Фізіологія рослин
 25. ВБС 1.6 Агрофармакологія
 26. ВБС 1.7 Основи лісоексплуатації
 27. ВБС 1.8 Основи геології
 28. ВБС 1.9 Декоративні розсадники та насінництво
 29. ВБС 1.10 Урбоекологія та фітомеліорація
 30. ВБС 1.11 Недеревні ресурси лісу 
 31. ВБС 1.12 Лісова таксація
 32. ВБС 1.13 Лісовідновлення та лісорозведення
 33. ВБС 1.14 Дендрологія
 34. ВБС 1.15 Основи ведення сільського господарства