РЕАЛІЗАЦІЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

242 «ТУРИЗМ»

Особистісний розвиток кожної людини відбувається впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Держава визнає та заохочує до здобуття освіти усіх видів, а також створює умови для розвитку суб’єктів освітньої діяльності, що надають відповідні освітні послуги.

ФОРМАЛЬНА ОСВІТА – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА (САМООСВІТА) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям. Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в установленому порядку в системі формальної освіти, а кваліфікаційні центри присвоюють часткові або повні професійні кваліфікації в тому числі і на базі неформальної та інформальної освіти.

ОСНОВНІ ЦІЛІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ:

– професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти;

– підвищення якості освітніх послуг, які надаються факультетом;

– підвищення ефективності наукових досліджень;

– підвищення конкурентоздатності випускників факультету на вітчизняному та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;

– збагачення індивідуального досвіду учасників освітнього процесу щодо інших моделей створення та поширення знань.

ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ОТРИМАНИХ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ – це процес визнання в системі формальної освіти знань, умінь та інших компетентностей, набутих у неформальній чи інформальній освіті.

ЩОДО КРИТЕРІЇВ ВИЗНАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Критеріями визнання результатів неформальної освіти є збіг результатів навчання, отриманих у неформальній освіті та результатів навчання відповідної дисципліни, визначених освітньо-професійною програмою. За відсутності визначеного законодавством порядку визнання результатів навчання, здобутих у неформальній/інформальній освіті, як це передбачено п.5. ст. 8 Закону України «Про освіту», СНАУ керується Рекомендаціями даними у Довіднику користувача ECTS та власним Положенням СНАУ «Про порядок визнання в Сумському національному аграрному університеті результатів навчання, отриманих у неформальній освіті» (https://snau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Положення-.pdf).

 

ОСНОВНІ ПЛАТФОРМИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЯКИМИ МОЖУТЬ КОРИСТУВАТИСЯ СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ»:

Prometheus (https://prometheus.org.ua/courses-catalog/) – платформа масових відкритих онлайн-курсів, перший та найбільший проект безкоштовної освіти в Україні, місія якого полягає у створенні найкращих та широкодоступних курсів від провідних викладачів, університетів та організацій, підтримка впровадження технологій змішаного навчання. На даній платформі є багато курсів із туризму.

Coursera (https://www.coursera.org/) – пропонує своїм користувачам сотні безкоштовних онлайн-курсів з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про проходження курсу. Coursera співпрацює з університетами різних країн світу для викладання курсів цих навчальних закладів онлайн. Наразі пропонуються курси в таких галузях: інженерія, гуманітарні та суспільні науки, медицина, бізнес, інформатика сфера обслуговування та інші.

ВУМ online (https://vumonline.ua/courses/) – освітня ініціатива, покликана сприяти розвитку громадянського суспільства в Україні, яка допомагає користувачам зробити перший крок у самоосвіті. Тематика навчальних курсів пов’язана з персональним розвитком, підприємництвом, розбудовою відкритого суспільства.

EdEra (https://www.ed-era.com) – платформа онлайн-освіти. Команда створює онлайн-курси, спецпроєкти, інтерактивні підручники та освітні блоги. Робить онлайн-освіту в Україні якісною та доступною.

Українська академія лідерства (https://ual.ua/) – 10-місячна програма неформальної освіти для випускників шкіл (віком від 16 до 20 років), що будується на поєднанні елементів фізичного, емоційного та інтелектуального розвитку. Приклади курсів: фінансовий менеджмент, історія України, психологія відносин, кулінарія, проєктний менеджмент. Також програмою передбачені експедиції Україною, дослідження Ізраїлю та Європи.

Дія. Цифрова освіта (https://osvita.diia.gov.ua) – платформа для розвитку цифрової грамотності та широкого кола компетенцій, самовдосконалення, навчання й ефективного розвитку в рамках обраних освітніх траєкторій. Реалізована Мінцифрою,  студією онлайн-освіти EdEra разом із крупними міжнародними компаніями.

Impactorium (https://impactorium.org/uk/) – платформа онлайн освіти, призначена для проактивного інформування про цілі сталого розвитку, сприяння їх впровадженню на особистому, професійному та національному рівнях, утвердження принципів корпоративної соціальної відповідальності, створення умов для удосконалення навичок майбутнього.  Особливість платформи у тому, що вона пропонує короткі майстер-класи, тренінги, семінари, дискусії, мікронавчання, імітаційні ігри, трансляцію конференцій та форумів з проблематики сталого розвитку.

НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

 

Неформальна освіта– це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій (Закон України «Про освіту»).

Студенти 2 та 3 курсів ОПП “Туризм і рекреація” ОР “Бакалавр” протягом осіннього семестру успішно опанували навчальні курси на освітній платформі Prometheus, отримали сертифікати про успішне проходження на основі яких рішенням кафедри туризму СНАУ їм було зараховано додаткові бали до дисциплін “Історико-культурна діяльність в туризмі” (2 курс) та “Регіонознавство” (3 курс).

Неформальна освіта є невід’ємною частиною професійного вдосконалення і викладачів кафедри туризму СНАУ.

Сертифікати

 

 «УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ОСВІТНЬОМУ ТРЕНІНГУ «ПРОТИДІЯ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ»

«УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ОСВІТНЬОМУ ТРЕНІНГУ «ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО ТА ПАРТНЕРСТВО» В РАМКАХ ШЕСТИДЕННОГО ІНТЕНСИВУ «РОЗБУДОВА & СПРОМОЖНІСТЬ»

«УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У ШЕСТИДЕННОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ІНТЕНСИВІ «РОЗБУДОВА & СПРОМОЖНІСТЬ»

 «ТУРИСТИ НА КУРСІ З НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА КЛІМАТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО ЄС»

«МІСТИЧНІ СУМИ» ЯК КУЛЬТУРНО-ТУРИСТИЧНИЙ ПРОЄКТ ТА ЗАХІД ІЗ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ»

«НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ»

«ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ»

«СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ» ВЗЯЛИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ON-LINE КОНФЕРЕНЦІЇ»

«УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ У «ЗИМОВІЙ ШКОЛІ ТУРИЗМУ» ВІД ХНЕУ ІМ. СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ»

https://agro.snau.edu.ua/uchast-u-konferenci%d1%97/

https://agro.snau.edu.ua/uchast-u-mizhnarodnij-konferenci%d1%97/

https://agro.snau.edu.ua/nashi-studenti-vzyali-uchast-u-mizhnarodnij-konferenci%d1%97/

https://agro.snau.edu.ua/uchast-u-mizhnarodnij-konferenci%d1%97-2/

https://agro.snau.edu.ua/uchast-u-mizhnarodnij-konferenci%d1%97-3/

https://agro.snau.edu.ua/neformalna-osvita-magistrantiv-specialnosti-242-turizm-i-rekreaciya/