Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОПП «ТУРИЗМ» відбувається через залучення студентів до участі у наукових проєктах університетського, регіонального та міжнародного рівнів. Наукова робота студентів проводиться у рамках виконання робіт за загально кафедральною тематикою «Світові тенденції та регіональні перспективи розвитку туристичної галузі України» (номер держреєстрації:  0122U200276). Підсумковим результатом поєднання навчання та досліджень насамперед виступає кваліфікаційна робота.

Апробація результатів наукових досліджень відбувається через участь студентів у науково-практичних конференціях, у тому числі й міжнародних, де вони є доповідачами і членами оргкомітету (https://agro.snau.edu.ua/wp-content/uploads/2022/06/Організаційний-комітет.pdf)

Студенти спеціальності «Туризм» є активними учасниками щорічних наукових та науково-практичних конференцій, матеріали яких публікуються у відповідних Збірниках. Окрім того, здобувачі виступають на засіданнях наукового студентського гуртка. Здобувачі мають досвід досить успішної участі  у  Всеукраїнських конкурсах інноваційних проєктів.

Розпочата системна робота над підготовкою праць для участі у 2023 році Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Результати наукової роботи студентів висвітлюються у наукових виданнях, у тому числі у фахових – Вісник СНАУ (https://snaubulletin.com.ua/index.php/ab/).

Також здобувачі ОПП «ТУРИЗМ» беруть активну участь в олімпіадах, що дозволяє їм розкрити свій творчий потенціал.

УЧАСТЬ У ЗАХОДІ ДО 85-РІЧЧЯ «БОТАНІЧНОГО САДУ СУМДПУ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА»
ПРОВЕДЕНО МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІУМ
ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА «БІОСФЕРА»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ КОНКУРС ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ
СТУДЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ» ВЗЯЛИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ON-LINE КОНФЕРЕНЦІЇ

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 «ТУРИЗМ і РЕКРЕАЦІЯ» У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ» В КОНКУРСІ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ