Тематика та напрями наукових досліджень кафедри агротехнологій та грунтознавства                  2023-2024

 

Технологічний супровід вирощування основних сільськогосподарських культур в умовах північно-східного Лісостепу України:

 

Дослідження механізмів і процесів відновлення родючості ґрунтів та управління  кругообігом елементів у агробіоценозах:

 

Технологічні та селекційні основи моделювання процесів формування урожаю в умовах північно-східного Лісостепу України:

 

Агробіологічні прийоми оптимізації технології вирощування однорічних кормових культур в умовах північно-східного  Лісостепу України:

 

Селекція окремих олійних та нішевих культур.

 

Інтродукція культури кіноа в Україні:

 

Оцінка шкоди сільськогосподарським угіддям та екосистемам Північно-східної України завданої російським вторгненням.

Наукова робота по роках

Участь науково-педагогічних працівників в ДБТ та ГДТ зазначена на персональних сторінках кафедри