Відкрита лекція за темою «Введення екзотів у лісові культури» відбулася 6 листопада 2019 року з дисципліни «Лісові культури» для студентів стаціонарної форми навчання 4 курсу за спеціальністю 205 «Лісове господарство». Лектор – доцент кафедри садово-паркового та лісового господарства Кременецька Є.О.
На початку заняття лектор рекомендувала студентам ознайомитися із матеріалами, наведеними у підручниках, практичних посібниках, працях класиків українського лісівництва, сучасних наукових виданнях, статтях у громадсько-публіцистичному часопису «Лісовий та мисливський журнал».
Лектор акцентувала увагу присутніх на глобальних викликах сьогодення щодо вражаючих уяву прогнозів щодо відповідності основних лісоутворювальних порід України кліматичним умовам 21-го сторіччя, значного скорочення їхніх ареалів. Про це свідчить Сценарій МГЕЗК А1В (~RCP6.0), наведений професором Швиденко А.З. (Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Австрія) на міжнародних конференціях 2018 року.
Лектор процитувала думку професора Швиденко А.З. щодо стратегії лісівників на майбутнє, що:
– «сьогодні» для лісу важливо, «завтра» – набагато важливіше;
– лісівництво минулого базувалося на знаннях і досвіді минулого, вважаючи, що майбутнє буде в межах історичної природної мінливості – сучасне лісівництво повинно приймати рішення для умов майбутнього, які ніколи не спостерігалися за період розвитку наукового лісівництва;
– лісовому професіоналу слід намагатися знайти оптимальні рішення в умовах значної невизначеності. Лісівництво майбутнього – це лісівництво науки, безперервного моніторингу, оперативного використання нового знання і нової інформації, це лісівництво бібліотек знань, модулів і моделей адаптивного лісоуправління, нових інформаційних технологій і системного аналізу».
У зв’язку із вищенаведеним, лектор зауважила, що зростає роль деревних порід-інтродуцентів щодо впливу на довкілля. Лісівникам слід передбачити роль інтродуцентів при створенні лісових насаджень майбутнього, прийняти до уваги досвід лісівників Швейцарії, Австрії, Німеччини.
Лекція-презентація мала значну кількість ілюстрацій щодо досвіду лісівників України (понад 100 років) та їхніх закордонних колег у питанні створення лісових насаджень за участю екзотів (модрина європейська, дугласія зелена, сосна Веймутова, сосна Банкса, ялиця велика, горіх чорний, бархат амурський, дуб бореальний та багато інших). Особливу увагу було приділено ознайомленню із досягненнями лісівників Сумщини.
Студенти продемонстрували гарну обізнаність щодо формулювання основних термінів та визначень, наведених у ДСТУ 2980-95. Культури лісові. Терміни та визначення.