СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ОК 1. Методика викладання у вищій школі
 2. ОК 2. Педагогіка та психологія вищої школи
 3. ОК 3. Методологія та організація наукових досліджень
 4. ОК 4. Філософія науки та інноваційного розвитку
 5. ОК 5. Охорона праці в галузі та цивільний захист
 6. ОК 6. Інформаційні технології в екології
 7. ОК 7. Міжнародна стандартизація, сертифікація технологій, сировини, готової продукції АПК
 8. ОК 8. Ділова іноземна мова
 9. ОК 9. Геоінформаційні системи в екології
 10. ОК 10. Природно-ресурсний потенціал України
 11. ОК 11. Екологічний менеджмент і аудит

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

Спеціалізація «Екологічний контроль в агросфері»

 1. ВБС 1.1 Раціональне використання та охорона ландшафтів
 2. ВБС 1.2 Сучасні проблеми агроекології
 3. ВБС 1.3 Системний аналіз якості навколишнього середовища
 4. ВБС 1.4 Управління та поводження з відходами
 5. ВБС 1.5 Проблеми екологічної безпеки та сучасні концепції оптимізації природокористуваня
 6. ВБС 1.6 Лікарські рослини
 7. ВБС 1.7 Біоіндикація та біотестування
 8. ВБС 1.8 Екологічне інспектування
 9. ВБС 1.9 Сучасні засоби захисту довкілля
 10. ВБС 1.10 Лабораторна справа в екології