ПРОЕКТ СТАНДАРТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ОК 1. Аграрне та екологічне право
 2. ОК 2. Ділова іноземна мова
 3. ОК 3. Філософія науки
 4. ОК 4. Психологія і педагогіка
 5. ОК 5. Економіка і організація аграрного сервісу
 6. ОК 6. Інформаційні технології в агрономії
 7. ОК 7. Аграрна політика
 8. ОК 8. Геоінформаційні системи
 9. ОК 9. Методи і організація досліджень в агрономії
 10. ОК 10. Сучасні біометричні дослідження
 11. ОК 11. Прогноз і програмування врожаїв с.-г. культур
 12. ОК 12. Системи сучасних інтенсивних технологій
 13. ОК 13. Сортові ресурси та їх формування
 14. ОК 14. Охорона праці в галузі та цивільний захист
 15. ОК 15. Біотехнологія в рослинництві

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ ОП

Спеціалізація «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва»

 1. ВБС 1.1 Технологія переробки зерна і технічної сировини
 2. ВБС 1.2 Зберігання та переробка плодів і овочів
 3. ВБС 1.3 Сучасні технології зберігання продукції рослинництва
 4. ВБС 1.4 Технологічні та маркетингові засади виробництва і зберігання продукції рослинництва
 5. ВБС 1.5 Основи виробництва круп’яних і макаронних виробів
 6. ВБС 1.6 Управління якістю і сертифікація продукції рослинництва
 7. ВБС 1.7 Екобезпека і товарознавство продуктів переробки рослинництва

Спеціалізація «Селекція та насінництво»

 1. ВБС 2.1  Селекція окремих культур та сортознавство
 2. ВБС 2.2 Система насінництва та розсадництва
 3. ВБС 2.3 Державна охорона прав на сорти рослин
 4. ВБС 2.4 Спеціальна селекція с.г.культур
 5. ВБС 2.5 Формування та зберігання насіннєвого матеріалу
 6. ВБС 2.6 Спеціальне насінництво польових культур
 7. ВБС 2.7 Спеціальна генетика польових культур

Спеціалізація «Раціональне використання основних ресурсів у землеробстві»

 1. ВБС 3.1 Агроекологічні основи застосування добрив
 2. ВБС 3.2 Методи агрохімічних досліджень
 3. ВБС 3.3 Маркетинг засобів хімізації в сільському господарстві
 4. ВБС 3.4 Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості
 5. ВБС 3.5 Екологічні проблеми землеробства
 6. ВБС 3.6 Адаптивні системи землеробства
 7. ВБС 3.7 Біоенергетична оцінка сільськогосподарського виробництва

Спеціалізація «Лабораторна справа в агрономії»

 1. ВБС 4.1 Біотехнології в АПК та біотехметоди вприродоохоронних біотехнологіях
 2. ВБС 4.2 Інструментальні методи аналізу
 3. ВБС 4.3 Діагностика та ідентифікація ГМО, ДНК-паспортизація
 4. ВБС 4.4 Генетика імунітету проти хвороб і шкідників
 5. ВБС 4.5 Клітинна і молекулярна біологія
 6. ВБС 4.6 Генетична інженерія
 7. ВБС 4.7 Молекулярна вірусологія