ОС “БАКАЛАВР”

2 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни
Ландшафтознавство / Ландшафтний туризм анотація / анотація
Географія туризму Музеї світу анотація / анотація
Організація та методика спортивно-туристичної діяльності / Методологія наукових досліджень в туризмі анотація / анотація
Природно-заповідна справа / Туризм та збалансоване природокористування анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
3 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни
Сільський та зелений туризм / Культурно-пізнавальний та релігійний туризм анотація / анотація
Основи рекламної діяльності / Рекламознавство і підготовка рекламних видань анотація / анотація
Туристичні ресурси та технології їх використання / Ресурсологія анотація / анотація
Психологія та діловий етикет в туризмі / Риторика та психологія спілкування в туризмі анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
4 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни
Організація туристичних подорожей та таборів / Екстремальний туризм
анотація / анотація
Інноваційні технології в туризмі / Страхування в туризмі анотація / анотація
Спеціальні види туризму /  Інклюзивний туризм анотація / анотація
Стандартизація та сертифікація в туризміЛогістика туристичної діяльності анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни