ОС “БАКАЛАВР”

1 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 2 дисципліни
Метеорологія / Проектування властивостей рослин на молекулярному рівні анотація / анотація
Основи ведення сільського господарства / Технологія виробництва продукції рослинництва анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
2 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 5 дисциплін
Правознавство / Управління якістю сільськогосподарської продукції анотація / анотація
Мікробіологія / Біогеографія анотація / анотація
Фізіологія рослин / Агроландшафтна організація анотація / анотація
Декоративна дендрологія / Декоративне деревознавство анотація / анотація
Дендрологія / Дендрологія з основами геоботаніки анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
3 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни
Хімічний захист (фіто фармакологія) з основами токсикології / Проектування технологічних процесів у системі захисту рослин анотація / анотація
Декоративні розсадники та насінництво / Основи технології вирощування садивного матеріалу декоративних культур
анотація / анотація
Ландшафтна таксація / Таксація зелених насаджень урбанізованого середовища анотація / анотація
Лісовідновлення та лісорозведення / Основи лісовідновлення анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
4 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни
Декоративні рослини закритого ґрунту /Основи тепличного господарства з основами управління живлення анотація / анотація
Урбоекологія та фітомеліорація / Агроекологія анотація / анотація
Основи аранжування / Декоративна флористика анотація / анотація
Психологія / Соціологія анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни

ОС “МАГІСТР”

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 10 дисциплін
Методологія та організація наукових / Біотехнології в АПК та біотехметоди в природоохоронних біотехнологіях анотація / анотація
Консервація, реконструкція та реставрація садово-паркових обʼєктів / Відновлення садово-паркових обєктів анотація / анотація
Експлуатація садово-паркових обʼєктів / Основи функціонування садово-паркових обʼєктів анотація / анотація
Компʼютерне проектування садово-паркових обʼєктів / Основи компютерного дизайну анотація / анотація
Дендропроектування / Паркова фітоценологія анотація / анотація
Сучасні технології зеленого господарстваСучасні технології розсадництва анотація / анотація
Фітодизайн закритого середовища / Флорадизайн закритого середовища анотація / анотація
Фіторекультивація порушених земель / Реабілітація техногеннопорушених земель анотація / анотація
Декоративне рослинництво та розсадники / Основи декоративного розсадництва анотація / анотація
Декоративне садівництво з елементами управління живленням / Основи садівництва з елементами живлення рослин анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни