ОС “БАКАЛАВР”

2 КУРС

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 5 дисциплін

 1. Правознавство
 2. Фізіологія рослин
 3. Основи геології
 4. Мікробіологія
 5. Дендрологія
 6. Рекультивація земель
 7. Тепличне господарство
 8. Лісоаграрні ладшафти
 9. Основи технології лісозаготівлі та раціонального використання деревини
 10. Фауна парків і лісопарків

3 КУРС

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 8 дисциплін

 1. Лісові розсадники та насінництво
 2. Основи біотехнології рослин
 3. Лісовий кадастр
 4. Основи гідротехмеліорації лісових земель
 5. Агрофармакологія
 6. Лісова таксація
 7. Лісовідновлення та лісорозведення
 8. Лісове товарознавство
 9. Захисні лісонасадження на шляхах транспорту
 10. Лісове ресурсознавство
 11. Ландшафтне проектування
 12. Агролісомеліоративний моніторинг
 13. Регулювання продуктивності лісів
 14. Переробка деревини
 15. Лісові меліорації
 16. Геоінформаційні системи в лісовому господарстві

4 КУРС

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни

 1. Основи лісоексплуатації
 2. Урбоекологія та фітомеліорація
 3. Психологія
 4. Недеревні ресурси лісу
 5. Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами
 6. Таксація зелених насаджень урбанізованого середовища
 7. Технологія лісогосподарських робіт
 8. Газони

 

ОС “МАГІСТР”

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 5 дисциплін

 1. Сучасні технології розсадництва
 2. Розсадництво
 3. Промислові методи лісовирощування
 4. Плантаційне лісівництво
 5. Управління живленням у лісових насадженнях
 6. Урболісівництво
 7. Лісокультурні методи реабілітації техногенно порушених земель
 8. Реабілітація земель порушених техногенно та господарською діяльністю людини
 9. Лісові культури зелених зон
 10. Застосування добрив у лісовому господарстві