ОС “БАКАЛАВР”

1 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 2 дисципліни
Метеорологія / Проектування властивостей рослин на молекулярному рівні анотація / анотація
Основи ведення сільського господарства / Технологія виробництва продукції рослинництва анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
2 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 6 дисциплін
Психологія / Соціологія анотація / анотація
Правознавство / Управління якістю сільськогосподарської продукції анотація / анотація
Мікробіологія / Біогеографія анотація / анотація
Фізіологія рослин / Агроландшафтна організація анотація / анотація
Основи геології / Меліорація земель анотація / анотація
Дендрологія / Дендрологія з основами лісівництва анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
3 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни
Хімічний захист (фіто фармакологія) з основами токсикології / Інтегрований захист рослин в адаптивних технологіях вирощування анотація / анотація
Лісові розсадники та насінництво / Основи технології вирощування садивного матеріалу лісових культур анотація / анотація
Лісова таксація / Лісова таксація з основами технології зондування Землі анотація / анотація
Лісовідновлення та лісорозведення / Основи лісовідновлення анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
4 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 3 дисципліни
Основи лісоексплуатації / Основи лісоексплуатації в сучасних умовах анотація / анотація
Урбоекологія та фіто меліорація / Основи екологічної освіти і культури анотація / анотація
Недеревні ресурси лісу / Лісове ресурсознавство анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни

ОС “МАГІСТР”

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 10 дисциплін
Сучасні технології розсадництва / Розсадництво анотація / анотація
Промислові методи лісовирощування / Плантаційне лісівництво анотація / анотація
Управління живленням у лісових насадженнях / Застосування добрив у лісовому господарстві анотація / анотація
Лісоаграрні ландшафти / Лісоаграрні ландшафти рівнинної України анотація / анотація
Лісокультурні методи реабілітації техногенно порушених земель / Реабілітація земель порушених техногенно та господарською діяльністю людини анотація / анотація
Біологічні основи рубок догляду / Біологічні основи та технології рубок догляду за лісом анотація / анотація
Світові лісові ресурси / Географія лісів анотація / анотація
Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення / Проблеми екологічної безпеки та сучасні концепції оптимізації прирокористування анотація / анотація
Лісові культури зелених зон / Урболісівництво анотація / анотація
Підвищення продуктивності лісів лісокультурними методами / Підвищення продуктивності лісів лісівничими методами анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни