ОС “БАКАЛАВР”

Вибіркові дисципліни на 2 курс (за ОПП 2020 р.)

 1. Соціальна екологія
 2. Екологічне картографування
 3. Ландшафтна екологія
 4. Екологічна токсикологія
 5. Рекреаційні ресурси та курортологія
 6. Екологічна та природно-заповідна мережі
 7. Біогеографія
 8. Токсикологія пестицидів

Запис на вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни на 3 курс (за ОПП 2019 р.)

 1. Техноекологія
 2. Агроекологія
 3. Управління якістю сільськогосподарської продукції
 4. Екологічне землеробство
 5. Екологічне право
 6. Екологічні біотехнології
 7. Біогеографія
 8. Агроландшафтна організація територій
 9. Радіобіологія та радіоекологія
 10. Агробіоценологія
 11. Екологічні основи водоохоронної діяльності у сільському господарстві
 12. Екологія і біологія водних систем

Запис на вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни на 4 курс (за ОПП 2018 р.)

 1. Еколого-біологічне рослинництво
 2. Агрохімія
 3. Екологічні основи застосування добрив
 4. Екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів
 5. Екологічний захист агроекосистем
 6. Охорона ландшафтів
 7. Екологічна та природно-заповідна мережі
 8. Основи екологічної хімії
 9. Меліоративна гідроекологія
 10. Біометрія

Запис на вибіркові дисципліни

ОС “МАГІСТР”

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 5 дисциплін
Раціональне використання та охорона ландшафтівСучасні засоби захисту довкілля анотація / анотація
Сучасні проблеми агроекології / Проблеми екологічної безпеки та сучасні концепції оптимізації природокористування анотація / анотація
Системний аналіз якості навколишнього середовища / Фітоекологія анотація / анотація
Управління та поводження з відходамиБіогеографія анотація / анотація
Лікарські рослини / Сучасні біотехнології та біобезпека анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни