ОС “БАКАЛАВР”

1 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 1 дисципліну
Основи ведення сільського господарства / Технологія виробництва продукції рослинництва анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
2 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни
Метрологія і стандартизація / Системи технологій анотація / анотація
Екологічна токсикологія / Токсикологія пестицидів анотація / анотація
Екологічне картографування / Гідроекологія з основами гідроботаніки анотація / анотація
Екологічна фізіологія рослин / Біогеографія анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
3 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 4 дисципліни
Екологічне землеробство / Наукові принципи системи удобрення з основами  екологічної агрохімії анотація / анотація
Управління якістю сільськогосподарської продукції / Товарознавство анотація / анотація
Агроекологія / Екологія та біологія воднихекосистем анотація / анотація
Екологічні біотехнології / Біобезпека навколишнього середовища анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни
4 курс
З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 5 дисциплін
Еколого-біологічне рослинництво / Основи екології та утилізації відходів переробки продукції рослинництва анотація / анотація
Екологічні основи застосування добрив / Сільськогосподарські меліорації анотація / анотація
Агрохімія / Ресурсне забезпечення врожаїв сільськогосподарских культур та шляхи оптимизації умов вирощування анотація / анотація
Екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів / Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва анотація / анотація
Екологічний захист агроекосистем / Екологічната природно-заповідна мережі анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни

ОС “МАГІСТР”

З запропонованого переліку дисциплін студент обирає 10 дисциплін
Раціональне використання та охорона ландшафтів / Популяційна екологія рослин анотація / анотація
Сучасні проблеми агроекології / Екологічний аналіз проектів анотація / анотація
Системний аналіз якості навколишнього середовища / Фітоекологія анотація / анотація
Управління та поводження з відходами / Екологічна безпека водних біосистем анотація / анотація
Проблеми екологічної безпеки та сучасні концепції оптимізації природокористування / Моніторинг якості води в агросфері анотація / анотація
Лікарські рослини / Сучасні біотехнології та біобезпека анотація / анотація
Екологічні заходи регулювання агроекосистем/ Планування та управління водними ресурсами анотація / анотація
Сучасні засоби захисту довкілля / Органічне землеробство анотація / анотація
Екологічне інспектування / Лісова екологія та типологія анотація / анотація
Лабораторна справа в екології / Прогностичне моделювання екосистем анотація / анотація
Запис на вибіркові дисципліни