СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ОК 1. Українська мова (за професійним  спрямуванням)
 2. ОК 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 3. ОК 3. Історія та культура України
 4. ОК 4. Філософія
 5. ОК 5. Політологія
 6. ОК 6. Фізичне виховання
 7. ОК 7. Землеробство
 8. ОК 8. Ґрунтознавство з основами геології
 9. ОК 9. Рослинництво з основами кормовиробництва
 10. ОК 10. Економіка і підприємництво, менеджмент
 11. ОК 11. Механізація, електрифікація і автоматизація с.-г. виробництва
 12. ОК 12. Загальна ентомологія
 13. ОК 13. Загальна фітопатологія
 14. ОК 14. Загальна мікологія
 15. ОК 15. Сільськогосподарська ентомологія
 16. ОК 16. Сільськогосподарська фітопатологія
 17. ОК 17. Основи карантину рослин
 18. ОК 18. Прогноз розвитку хвороб сільськогосподарських культур
 19. ОК 19. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур
 20. ОК 20. Гербологія
 21. ОК 21. Імунітет рослин
 22. ОК 22. Хімічний захист рослин (фіто фармакологія) з основами токсикології

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ВБВ 1. Ботаніка
 2. ВБВ 2. Вища математика (за фаховим спрямуванням)
 3. ВБВ 3. Інформатика та обчислювальна техніка
 4. ВБВ 4. Біофізика
 5. ВБВ 5. Неорганічна та основи аналітичної хімії
 6. ВБВ 6. Фізична, колоїдна та органічна хімія
 7. ВБВ 7. Фізіологія рослин з основами біохімії
 8. ВБВ 8. Екологія з основами радіобіології
 9. ВБВ 9. Генетика
 10. ВБВ 10. Агрохімія
 11. ВБВ 11. Агрометеорологія
 12. ВБВ 12. Загальна мікробіологія
 13. ВБВ 13. Плодівництво
 14. ВБВ 14. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
 15. ВБВ 15. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 16. ВБВ 16. Овочівництво
 17. ВБВ 17. Правознавство
 18. ВБВ 18. Психологія
 19. ВБВ 19. Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
 20. ВБС 1. 1 Нематоди
 21. ВБС 1.2 Кліщі
 22. ВБС 1.3 Селекція і насінництво польових культур
 23. ВБС 1.4 Основи біотехнології в захисті рослин
 24. ВБС 1.5 Агрозоологія
 25. ВБС 1.6 Загальна вірусологія
 26. ВБС 1.7 Антагоністи мікроорганізмів у захисті рослин від хвороб
 27. ВБС 1.8 Основи наукових досліджень в захисті рослин
 28. ВБС 1.9 Проектування технологічних процесів у системі захисту рослин
 29. ВБС 1.10 Захист полезахисних лісових смуг від шкідників
 30. ВБС 1.11 Хвороби полезахисних лісових смуг
 31. ВБС 1.12 Основи біологічного захисту рослин від шкідників
 32. ВБС 1.13 Захист декоративних і квіткових рослин від шкідників
 33. ВБС 1.14 Хвороби декоративних і квіткових рослин 
 34. ВБС 1.15 Основи ведення сільського господарства
 35. ВБС 1.16 Біологічний захист сільськогосподарських культур від бур’янів