СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ОК 1. Українська мова (за професійним  спрямуванням)
 2. ОК 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 3. ОК 3. Історія та культура України
 4. ОК 4. Філософія
 5. ОК 5. Політологія
 6. ОК 6. Фізичне виховання
 7. ОК 7. Вступ до фаху
 8. ОК 8. Заповідна справа
 9. ОК 9. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 10. ОК 10. Ландшафтна екологія
 11. ОК 11. Техноекологія
 12. ОК 12. Екологічна безпека
 13. ОК 13. Екологія людини
 14. ОК 14. Моніторинг навколишнього середовища
 15. ОК 15. Екологічне право
 16. ОК 16. Нормування антропогенного навантаження
 17. ОК 17. Економіка природокористування
 18. ОК 18. Екологія міських систем
 19. ОК 19. Моделювання і прогнозування стану довкілля
 20. ОК 20. Екологічна експертиза
 21. ОК 21. Організація управління в екологічній діяльності

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ВБВ 1. Вища математика
 2. ВБВ 2. Фізика
 3. ВБВ 3. Інформатика і системологія
 4. ВБВ 4. Загальна екологія
 5. ВБВ 5. Біологія
 6. ВБВ 6. Геологія з основами геоморфології
 7. ВБВ 7. Гідрологія
 8. ВБВ 8. Грунтознавство
 9. ВБВ 9. Метеорологія і кліматологія
 10. ВБВ 10. Хімія з основами біогеохімії
 11. ВБВ 9. Екологія біологічних систем
 12. ВБВ 10. Охорона навколишнього середовища
 13. ВБВ 11. Збалансоване природокористування
 14. ВБВ 12. Основи наукової та природоохоронної діяльності
 15. ВБВ 13. Міжнародна екологічна діяльність
 16. ВБВ 14. Соціальна екологія
 17. ВБВ 15. Основи ГІС-технологій
 18. ВБВ 16. Релігієзнавство та соціологія
 19. ВБВ 17. Правознавство
 20. ВБВ 18. Психологія
 21. ВБС 1.1 Екологічне землеробство
 22. ВБС 1.2 Еколого-біологічне рослинництво
 23. ВБС 1.3 Управління якістю сільськогосподарської продукції
 24. ВБС 1.4 Екологічні основи застосування добрив
 25. ВБС 1.5 Метрологія і стандартизація
 26. ВБС 1.6 Екологічна токсикологія
 27. ВБС 1.7 Агроекологія
 28. ВБС 1.8 Екологічні біотехнології
 29. ВБС 1.9 Екологічне картографування
 30. ВБС 1.10 Агрохімія
 31. ВБС 1.11 Основи ведення сільського господарства
 32. ВБС 1.12 Екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів
 33. ВБС 1.13 Радіобіологія та радіоекологія
 34. ВБС 1.14 Екологічна фізіологія рослин