СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ ОП

 1. ОК 1. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 2. ОК 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 3. ОК 3. Історія та культура України
 4. ОК 4. Філософія
 5. ОК 5. Політологія
 6. ОК 6. Фізичне виховання
 7. ОК 7. Агрохімія
 8. ОК 8. Ґрунтознавство з основами геології
 9. ОК 9. Економіка виробничих процесів у рослинництві
 10. ОК 10. Ентомологія
 11. ОК 11. Фітопатологія
 12. ОК 12. Землеробство
 13. ОК 13. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва
 14. ОК 14. Овочівництво
 15. ОК 15. Плодівництво
 16. ОК 16. Рослинництво
 17. ОК 17. Селекція та насінництво польових культур
 18. ОК 18. Гербологія
 19. ОК 19. Кормовиробництво та луківництво
 20. ОК 20. Агрофармакологія

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТНИ ОП

 1. ВБВ 1.  Ботаніка
 2. ВБВ 2. Вища математика (за фаховим спрямуванням)
 3. ВБВ 3. Генетика
 4. ВБВ 4. Інформатика та обчислювальна техніка
 5. ВБВ 5. Екологія з основами радіобіології
 6. ВБВ 6. Неорганічна та основи аналітичної хімії
 7. ВБВ 7. Фізична, колоїдна та органічна хімія
 8. ВБВ 8. Фізика з основами біофізики рослин
 9. ВБВ 9. Фізіологія рослин
 10. ВБВ 10. Релігієзнавство
 11. ВБВ 11. Агрометеорологія
 12. ВБВ 12. Правознавство
 13. ВБВ 13. Сучасні сортові ресурси польових культур
 14. ВБВ 14. Введення до спеціальності
 15. ВБВ 15. Основи біотехнології рослин
 16. ВБВ 16. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
 17. ВБВ 17. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
 18. ВБС 1.1  Насіннєзнавство
 19. ВБС 1.2 Основи наукових досліджень в агрономії 
 20. ВБС 1.3 Програмування врожаїв
 21. ВБС 1.4 Практичне насінництво та сортовий контроль
 22. ВБС 1.5 Проектування технологічних процесів у рослинництві
 23. ВБС 1.6 Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
 24. ВБС 1.7 Тваринництво
 25. ВБС 1.8 Меліорація земель
 26. ВБС 1.9 Психологія
 27. ВБС 1.10 Мікробіологія з основами вірусології
 28. ВБС 1.11 Овочівництво закритого ґрунту
 29. ВБС 1.12 Земельний кадастр
 30. ВБС 1.13 Система застосування добрив
 31. ВБС 1.14 Методи контролю в насінництві
 32. ВБС 1.15 Технічні культури
 33. ВБС 1.16 Основи екології та утилізації відходів переробки продукції рослинництва