Вже понад п’ять років на база лабораторії «Сучасних проблем рослинництва та садівництва Північного сходу України» (керівник д. с.-г. н. професор Андрій Мельник) здійснюються дослідження науковцями факультету Агротехнологій та прирокористування.
Cучасне аграрне виробництво має бути адаптованим до змін, як економічних так і кліматичних… Реалізація сучасних завдань стає можливою, за забезпечення відповідного матеріально-технічним обладнанням і кваліфікованими кадрами. Приємно констатувати, що спільними зусиллями ректорату і деканату та госпдоговірних тематик, що виконуються науково-педагогічними працівниками кафедри садово-паркого та лісового господарства (завідувач доцент Тетяна Мельник) в останні роки динамічно підвищився рівень лабораторного устаткування. Дані прогрес дозволяє розвивати різні напрямки наукових досліджень та проводити практичні заняття за сучасними методиками на новітньому обладнанні.
Одним з напрямів роботи лабораторії є вивчення фізіологічних процесів, як основ формування продуктивності рослин за змін кліматичних умов. Так, науковцями кафедри садово-паркового та лісового господарства (к. с.-г. н. Світланою Жердецькою, к. с.-г. н. Джонсом Акуаку та аспіранткою Анастасією Романько) вдосконалено методику визначення вмісту хлорофілу (Ulab-102) та розроблено експрес методики (N-tester). Оволодіння сучасним приладом SupNir 2700 аспірантами Сергіем Бутенко, Гуламом Шаббіром та Цзя ПейПей відкриває нові можливості контролю якості продукції (вміст білку, олії, клітковини та ін.). Слід відзначити, що даний сегмент досліджень є важливим за сучасних тенденцій гармонізації вітчизняних стандартів зі світовими.
За сучасних змін клімату та зростання стресових явищ (посуха, високий температурний режим та хімічний стрес) актуальною є тема стресостійкості рослин. Спільно з доцентом кафедри екології та ботаніки Катериною Кирильчук аспіранти Ангеліна Дудка, Віка Білокінь продовжують пошук нових методик діагностування стану та зменшення негативного впливу стресу на продуктивність рослин (Plant Stress Kit).
Для університетською освіти важливою складовою є ступеневе екстраполювання наукових розробок та залучення студентства. В лабораторії зароджується наукова спільнота, де пліч о пліч працюють магістри українці та іноземці (Тетяна Кубрак, Лі Жуййце, Тетяна Бойко, Мей Чжен, Лі Джіавей та інші). Набутий досвід та доступ до наукового обладнання дозволило їм опублікувати у фахових виданнях результати досліджень, що сприяє гідному рейтингу наукової школи Сумського національного аграрного університету.
Отже, командна робота – це завжди високі результати!!!