17 лютого доцент кафедри рослинництва Ільченко В.О. провів конкурсну відкриту лекцію із дисципліни «Проектування технологічних процесів у рослинництві» на тему: «Енергетичні засоби та їх характеристика» для студентів 4го курсу спеціальності «Агрономія».
Метою заняття було вивчити особливості енергетичних засобів у рослинництві. Отримання системи наукових знань, умінь і навичок з проектування технологічних систем (операцій, процесів та технологічного забезпечення технологій). Шляхом обґрунтування значення енергетичних засобів сформувати у студентів почуття відповідальності при плануванні способів їх ефективного використання для отримання високих результатів виробництва продукції рослинництва.
Лекція була проведена на високому рівні із використанням сучасних методів викладання. При викладанні матеріалу лекційного заняття використовувалося мультимедійне презентування текстової, графічної та схематичної складової матеріалу лекції, з метою якісного сприйняття.
Як логічне завершення лекції було проведено перевірку засвоєння студентами викладеного матеріалу за допомогою інтерактивного сервісу Kahoot.