1. Коваленко О. В., Баштовий М. Г.Науково-методичне забезпечення навчального процесу: методичні рекомендації до кваліфікаційної (дипломної) роботи для студентів 4 курсу спеціальності 242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» / редактор О. В. Коваленко. Суми, 2022. 48 с.
 2. Коваленко О. В.Науково-методичне забезпечення навчального процесу : Сільський та зелений туризм. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 3 курсу спеціальності 242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» / редактор О. В. Коваленко. Суми, 2022. 32 с.
 3. Коваленко О. В.Науково-методичне забезпечення навчального процесу: Туроперейтинг. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 4 курсу спеціальності 242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» / редактор О. В. Коваленко. Суми, 2022. 33 с.
 4. Коваленко О. В.Науково-методичне забезпечення навчального процесу: Організація анімаційної діяльності. Конспект лекцій з дисципліни «Організація анімаційної діяльності»: навчально-методичне видання для студентів спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, денної і заочної форми навчання / редактор О. В. Коваленко. Суми, 2022. 106 с.
 5. Коваленко О. В., Новікова А.В.Науково-методичне забезпечення навчального процесу : Організація ресторанного та готельного господарства. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів 4 курсу спеціальності 242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» /  О.В. Коваленко, А.В. Новікова. Суми, 2022. 50 с.
 6. Коваленко О. В., Баштовий М. Г., Новікова А. В., Кудінов Д. В.Науково-методичне забезпечення навчального процесу : Програма виконання виробничої практики для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалаврського) спеціальності 242 «Туризм» факультету агротехнологій та природокористування. Суми, 2022. 41 с.
 7. Коваленко О. В., Баштовий М. Г., Новікова А. В., Тихонова О. М., Онопрієнко В. П. Науково-методичне забезпечення навчального процесу : Програма виконання навчальної практики для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалаврського) спеціальності 242 «Туризм» факультету агротехнологій та природокористування. Суми. 2022, 33 с.
 8. Новікова А.В.Науково-методичне забезпечення навчального процесу: Туристичне країнознавство. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів 2 курсу спеціальності                242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня  «бакалавр» / А.В. Новікова. Суми, 2022. 32 с.
 9. Онопрієнко В.П.Науково-методичне забезпечення навчального процесу : Рекреаційні комплекси та курортна справа. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 3 курсу спеціальності 242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» / редактор В.П. Онопрієнко. Суми, 2022. 32 с.
 10. Коваленко О. В., Новікова А. В.Науково-методичне забезпечення навчального процесу: Туристські ресурси та технології їх використання. Навчальний посібник для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр». Суми, 2023. 189 с.
 11. Баштовий М.Г., Основи ГІС-технологій в туризмі. Навчальний посібник (Частина 1). Для студентів 2 курсу факультету агротехнологій та природокористування, спеціальність 242 «Туризм», освітній ступінь «бакалавр», денної форми навчання. Суми, 2023.52 с.
 12. Онопрієнко В.П.Науково-методичне забезпечення навчального процесу: Організація та планування туристичних маршрутів. Конспект лекцій для студентів 4 курсу спеціальності 242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» / редактор В.П. Онопрієнко. Суми, 2022. 58 с.
 13. Онопрієнко В. П., Скляр В. Г. Основи туризмознавства. Методичні вказівки для проведення практичних  робіт для студентів 1 курсу факультету агротехнологій та природокористування, напряму підготовки: 242 «Туризм» освітнього ступеню «бакалавр», денної форми навчання. Суми, 2022. 40 с.
 14. 14. Онопрієнко В.П. Конспект лекцій з дисципліни Подієвий та діловий туризм. Навчально-методичне  видання для студентів 4 курсу спеціальності 242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» / редактор В.П. Онопрієнко. Суми, 2023. 142 с.
 15. 15. Онопрієнко В.П.Науково-методичне забезпечення навчального процесу: Подієвий та діловий туризм. Методичні вказівки з виконання практичних занять та самостійної роботи для студентів 4 курсу спеціальності 242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» / редактор В.П. Онопрієнко. Суми, 2023. 26 с.
 16. 16. Онопрієнко В.П.Науково-методичне забезпечення навчального процесу: Організація та планування туристичних маршрутів. Методичні вказівки з виконання практичних занять та самостійної роботи для студентів 4 курсу спеціальності 242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» / редактор В.П. Онопрієнко. Суми, 2023. 45 с.
 17. Коваленко О. В., Баштовий М. Г., Новікова А. В. Науково-методичне забезпечення навчального процесу: Програма виконання переддипломної практики для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалаврського) спеціальності 242 «Туризм» факультету агротехнологій та природокористування  Суми, 2023. 40 с.
 18. Новікова А.В.Науково-методичне забезпечення навчального процесу: Екологічний туризм. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня  «бакалавр». Суми, 2023. 31 с.
 19. Тихонова О. М. Науково-методичнезабезпечення навчального процесу:  Загальне землезнавство: курс лекцій для студентів 1 курсу спеціальності  242 «Туризм і рекреація»  денної та заочної форм навчання ОС  бакалавр. Суми. 2023. 121 с.
 20. Коваленко О. В.Науково-методичне забезпечення навчального процесу: Туроперейтинг. Навчальний посібник для студентів спеціальності 242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр». Суми, 2023. 191 с.
 1. Коваленко О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародний туризм»: навчально-методичне видання для студентів спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, денної і заочної форми навчання / редактор О. В. Коваленко. Суми, 2023. 114 с.

 

 1. Коваленко О. В., Новікова А. В. Менеджмент та бізнес-планування в туризмі. Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та бізнес-планування в туризмі»: навчально-методичне видання для студентів спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, денної і заочної форми навчання / О. В. Коваленко, А. В. Новікова. Суми. 2023. 70 с.

 

 1. Онопрієнко В. П. Психологія та діловий етикет в туризмі. Курс лекцій для студентів 3 курсу спеціальності 242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» / редактор В. П. Онопрієнко. Суми, 2023. 106 с.

 

 1. Онопрієнко В. П. Рекреаційні комплекси та курортна справа. Курс лекцій для студентів 3 курсу спеціальності 242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» / редактор В. П. Онопрієнко. Суми, 2023. 325 с.

 

 1. Новікова А. В., Тихонова О. М. Науково-методичне забезпечення навчального процесу : Загальне землезнавство. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів спеціальності 242 «Туризм», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» / А. В. Новікова, О. М. Тихонова, Суми. 2023. 43 с.

 

 1. Кудінов Д. В. Основи екскурсійної діяльності. Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 «Туризм» / Д. В. Кудінов. Суми: Сумський національний аграрний університет, 2023. 114 с.

 

 1. Коваленко О. В., Єпик Л. І. Управління проєктами та якістю в туризмі. Навчальний посібник для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «магістр» / О. В. Коваленко, Л. І. Єпик. Суми : СНАУ. 2023. 179 с.

 

 1. Коваленко О. В., Єпик Л. І. Інноваційні технології сфери туризму та рекреації. Навчальний посібник для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «магістр» / О. В. Коваленко, Л. І. Єпик. Суми : СНАУ. 2023. 238 с.

 

 1. Кудінов Д. В. Методологія та організація наукових досліджень в туризмі. Конспект лекцій для студентів І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 242 «Туризм і рекреація» (магістерська підготовка) / Д. В. Кудінов. Суми : Сумський національний аграрний університет, 2023. 104 с.

 

 1. Новікова А. В. Географія туризму. Конспект лекцій з дисципліни «Географія туризму»: навчально-методичне видання для студентів спеціальності 242 «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, денної і заочної форми навчання / А. В. Новікова. Суми. 2023. 108 с.

 

 1. Онопрієнко В. П. Основи рекреології та курортної справи. Курс лекцій для студентів 2 курсу спеціальності 242 «Туризм і рекреація», денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» / редактор В. П. Онопрієнко. Суми, 2023. 325 с.

 

 1. Коваленко О. В., Єпик Л. І. Науково-методичне забезпечення навчального процесу : методичні рекомендації до кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів спеціальності 242 «Туризм і рекреація», денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «Магістр» / редактор О. В. Коваленко, Л. І. Єпик. Суми: Вид-во Сумського національного аграрного університету, 2024. 48 с.

 

 1. Коваленко О. В., Баштовий М. Г., Єпик Л. І. Науково-методичне забезпечення навчального процесу : Програма виконання виробничої (переддипломної) практики для здобувачів другого рівня вищої освіти (магістерського) спеціальності 242 «Туризм і рекреація» факультету агротехнологій та природокористування / О. В. Коваленко, М. Г. Баштовий, Л. І. Єпик. Суми : Вид-во Сумського національного аграрного університету, 2024. 39 с.