Паспорт гуртока

Тематичний план роботи гуртка

Список членів гуртка

Перше засідання гуртка

Друге засідання наукового гуртка «Етногеографія України: туристичні аспекти»

26 жовтня 2023 року відбулося друге засідання наукового студентського гуртка «Етногеографія України: туристичні аспекти». Учасники гуртка, студенти і магістранти спеціальності 242 Туризм і рекреація, прослухали і обговорили доповідь керівника гуртка, доцента Єпик Л.І., на тему «Етнонаціональні спільноти і групи, середовище їхньої життєдіяльності – основний об’єкт етногеографії», отримали завдання на наступне засідання.

“Третє засідання гуртка” Відбулося чергове, листопадове, засідання наукового гуртка «Етногеографія України: туристичні аспекти» у якому беруть участь студенти та магістранти спеціальності 242 Туризм і рекреація.

Темою для обговорення стала «Структурно-територіальна організація етнонаціональних спільнот і груп. Етногеографічні процеси. Типологія держав світу за етнонаціональним складом населення», яку підготувала студентка 1 курсу Олександра Берімець. Доповідь і презентація викликали інтерес і питання до доповідачки і як наслідок – невелику дискусію. Засідання завершилося отриманням завдання до наступної зустрічі.

“Четверте засідання гуртка” ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА У ФОРМАТІ КРУГЛОГО СТОЛУ

25 грудня 2023 року відбулося чергове засідання наукового гуртка «Етногеографія України: туристичні аспекти» у якому взяли участь студенти і магістранти спеціальності 242 туризм і рекреація разом із доцентом кафедри туризму Єпик Л.І.

Цього разу, у форматі круглого столу, обговорили тему «Огляд історії етногеографічних досліджень в Україні», основним доповідачем по якій був студент 2 курсу Тимошенко Григорій. Етногеографічні дослідження Сумщини представили студентки 3 курсу Река Вікторія і Ткаченко Жанна. У результаті обговорення доповідей присутні дійшли висновку про актуальність етногеографічних досліджень і популяризацію їх результатів для широкого загалу.

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА «ЕТНОГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ: ТУРИСТИЧНІ АСПЕКТИ»

29 лютого 2024 року відбулося засідання наукового гуртка на якому заслухали і обговорили дві доповіді – «Етногеографія українських земель на початку ХХ ст.  Етнодемогеографічні тенденції розвитку України впродовж ХХ – ХХІ ст», підготовлену Вікторією Шевченко і «Етнодемогеографічні співвідношення в структурі населення. України», підготовлену Володимиром Міщенко, студентами 2 курсу спеціальності 242 Туризм і рекреація. Змістовні доповіді супроводжувалися цікавими презентаціями і викликали жваве обговорення. По закінченню дискусії студенти отримали завдання на наступне засідання.

ЗАСІДАННЯ НАУКОВОГО ГУРТКА

Наприкінці квітня відбулося засідання наукового гуртка «Етногеографія України: туристичні аспекти» у якому взяли участь студенти і магістранти спеціальності 242 Туризм і рекреація Сумського національного аграрного університету. Розглянули дві теми: «Організація та діяльність етногеографічного гуртка в закладі освіти» (доповідач – доц. Єпик Л.І.) та «Музеї та архіви як об’єкти етногеографічної діяльності» (доповідач – Ростока В. – студентка 1 курсу). Обидві теми, як відмітили присутні під час дискусії, взаємопов’язані, тому що тісна співпраця із музеями та архівами дає можливість збирати матеріали для організації етнографічних осередків у закладах освіти, які, у свою чергу, є невід’ємною частиною освітнього процесу і патріотичного виховання.