АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Дванадцятого серпня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову №579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

Ключовими аспектами нового положення є надання права на участь у програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього процесу; чітке визначення видів та форм академічної мобільності; закріплення принципу перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту навчальних програм, а не назв курсів; збереження місця навчання та стипендії для студентів та місця роботи для працівників ВНЗ, котрі беруть участь у програмах академічної мобільності.

Порядок здійснення академічної мобільності усіма учасниками освітнього процесу є важливим кроком у процесі імплементації Закону України “Про вищу освіту” та створення дієвого інструментарію для інтернаціоналізації українських вищих навчальних закладів.

Серед основних напрямків освітньої діяльності університету є міжнародна співпраця та інтеграція в міжнародний освітній простір (Концепція освітньої діяльності СНАУ, схвалена Вченою радою університету (протокол №1 від 27 серпня 2015 року) http://docs.snau.edu.ua/documents/normatyvni-documenty/kod.pdf). Співробітництво з зарубіжними партнерами у СНАУ реалізується за різними змістовними напрямками з використанням різноманітних організаційних форм: студентської, аспірантської та професорсько-викладацької академічної мобільності, участі в міжнародних конференціях, семінарах, «круглих столах», реалізації спільних освітніх програм і участі у різних міжнародних наукових та освітніх організаціях.

Міжнародна мобільність сприяє не тільки науковому та культурному обміну, але й забезпечує сталий розвиток та підтримує інноваційну спроможність. На сьогодні СНАУ укладено більше 100 договорів (із них більше 40 договорів з освітніми та науковими установами) про співробітництва з закордонними партнерами з 26 країн .

Викладачі, які стажувались закордоном, діляться досвідом на факультетський та університетський наукових семінарах і впроваджують новітні підходи в освітній процес.

Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у програмі-обміні Еразмус+ КА1 відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти , «Положення про реалізацію права студентів Сумського НАУ на академічну мобільність» http://docs.snau.edu.ua/documents/education/n_docs/4.pdf.

У вересні 2022 року, студентку 3-го курсу спеціальності 242 “Туризм” Єлізавету Оксененко направлено на навчання у віртуальному семестрі за програмою академічного обміну в Університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина) на період з 12 вересня 2022 року до 28 лютого 2023 року. Це стало можливим на підставі  індивідуальних договорів щодо віртуальної академічної мобільності українських студентів в Університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина) у рамках реалізації проекту Німецької служби академічних обмінів ДААД № 57650509 «Україна цифрова: академічна успішність під час кризи (2022)» (детальніше)

Кафедра туризму велику увагу приділяє міжнародному співробітництву. В рамках Договорів про співпрацю проводяться виробничі стажування в  Університеті туризму та екології в м. Суха  Бескидська (Польща), Куявському університеті у м. Влоцлавек (Польща), Університеті природничих наук в Любліні (Польща), Університеті м. Білосток в ПР, Вищій школі навчання та терапії в м.Познань (Польща), Університеті економіки та екології НюртингенГайзлинген (Німеччина), Північному національному університеті м. Інчуань  (КНР)  та ін.(детальніше)

Задля покращення міжнародного рівня наукової та практичної підготовки науково-педагогічні працівники кафедри вивчають іноземні мови, зокрема польську (Коваленко О.В., сертифікат В2),  англійську (Онопрієнко В.П.,Тихонова О.М, сертифікат В2), французьку (Кудинов Д.В.) (детальніше).

Викладачі та студенти кафедри є активними учасниками міжнародних конференцій, семінарів, проектів. (детальніше)

Студенти спеціальності “Туризм” проходять виробничу  практику  на підприємствах туристичної індустрії в Польщі, Болгарії, Італії та приймають участь у міжнародних програмах.