Дванадцятого серпня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову №579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

Ключовими аспектами нового положення є надання права на участь у програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього процесу; чітке визначення видів та форм академічної мобільності; закріплення принципу перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту навчальних програм, а не назв курсів; збереження місця навчання та стипендії для студентів та місця роботи для працівників ВНЗ, котрі беруть участь у програмах академічної мобільності.

Порядок здійснення академічної мобільності усіма учасниками освітнього процесу є важливим кроком у процесі імплементації Закону УкраїниПро вищу освіту та створення дієвого інструментарію для інтернаціоналізації українських вищих навчальних закладів.

Серед основних напрямків освітньої діяльності університету є міжнародна співпраця та інтеграція в міжнародний освітній простір (Концепція освітньої діяльності СНАУ, схвалена Вченою радою університету (протокол №1 від 27 серпня 2015 року) http://docs.snau.edu.ua/documents/normatyvni-documenty/kod.pdf). Співробітництво з зарубіжними партнерами у СНАУ реалізується за різними змістовними напрямками з використанням різноманітних організаційних форм: студентської, аспірантської та професорсько-викладацької академічної мобільності, участі в міжнародних конференціях, семінарах, «круглих столах», реалізації спільних освітніх програм і участі у різних міжнародних наукових та освітніх організаціях.

Міжнародна мобільність сприяє не тільки науковому та культурному обміну, але й забезпечує сталий розвиток та підтримує інноваційну спроможність. На сьогодні СНАУ укладено більше 100 договорів (із них більше 40 договорів з освітніми та науковими установами) про співробітництва з закордонними партнерами з 26 країн .

Викладачі, які стажувались закордоном, діляться досвідом на факультетський та університетський наукових семінарах і впроваджують новітні підходи в освітній процес.

Здобувачі вищої освіти мають можливість брати участь у програмі-обміні Еразмус+ КА1 відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти https://snau.edu.ua/mizhnarodni-partneri/, «Положення про реалізацію права студентів Сумського НАУ на академічну мобільність» http://docs.snau.edu.ua/documents/education/n_docs/4.pdf, https://agro.snau.edu.ua/kafedri/kafedra-sadovo-parkovogo-ta-lisovogo-gospodarstva/akademichna-mobilnist/

У 2020 році студент спеціальності 205 Лісове господарство Сонора Євгеній Борисович отримав диплом другого ступеню про закінчення Аграрного університету ім. Гуго Коллонтая (Краків, Польща), факультет Лісового господарства (детальніше…).

Кафедрою садово-паркового та лісового господарства велика увага приділяється міжнародному співробітництву. В рамках Договорів про співпрацю проводяться виробничі стажування і подальше навчання у  Варшавському сільськогосподарському університеті (Польща), Природничому університеті в Познані (Польща), Университеті економики и екології Нюртинген-Гайзлинген (Німеччина) Хенанському інституті науки та технологій, Чжецзянському університеті землеробства та лісового господарства (КНР) та ін.

Задля покращення міжнародного рівня наукової та практичної підготовки науково-педагогічні працівники кафедри вивчають іноземні мови, зокрема польську (Мельник Т.І., сертифікат), англійську (Мельник А.В., Мельник Т.І., Кременецька Є.О., Шерстюк М.Ю., Горбась С.М., Осьмачко О.М. сертифікат В2) (детальніше…).

Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних конференцій, семінарів, проектів.

Проводиться спільна практика студентів Університету прикладних наук (м. Нюртинген, Німеччина) та Сумського НАУ на базі Деснянсько-Старогутського національного парку (Сумська область), практика українських студентів на приватних фірмах США, Австралії, Німеччини, Австрії, Англії.