Як зазначено в нормативному документі «Положення про організацію освітнього процесу в Сумському національному аграрному університеті» (введено в дію наказом ректора 169-К від 27.04.2021 року, https://snau.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/polonna.pdf), кожна дисципліна повинна мати таке навчально-методичне забезпечення: підручники та навчальні посібники, а також авторські матеріали, розроблені викладачем:

конспекти лекцій;

методичні вказівки та рекомендації;

індивідуальні завдання;

збірники ситуаційних завдань (кейсів);

приклади розв’язування типових задач чи виконання типових завдань;

комп’ютерні презентації;

ілюстративні матеріали;

каталоги ресурсів тощо.

Викладач може надавати здобувачам освіти посилання на доступну для них наукову, навчальну та методичну літературу, а також на електронні ресурси та інші джерела інформації, у тому числі іноземні та міжнародні, які мають дозвіл власника авторських прав на вільне використання в освітньому процесі.

У вкладенні на сайті СНАУ https://snau.edu.ua/navchalnij-viddil/zviti-ta-dokumenti/metodichna-robota/ представлена нормативна база щодо методичної роботи науково-педагогічних працівників. Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 2023 року введено в дію 28.12.2023 року http://surl.li/rxfcf

При підготовці методичних розробок, підручників, посібників, НПП використовують рекомендації та роз’яснення в «Науково-методичне забезпечення навчального процесу: Методичні рекомендації щодо підготовки (видання третє, доповнене)», укладачів Жмайлов В.М., Колодненко Н.В., Селезень О.М., Комликова Г.І., 2020) http://surl.li/rxfcw На кафедрі затверджується план методичних видань щорічно і планово на п’ятиріччя, інформація подається у навчальний відділ.

Всі підготовлені методичні видання підлягають рецензуванню (два рецензенти) і поданню на заслуховуванню до Вченої ради факультету агротехнологій та природокористування разом з витягом кафедри і електронною та друкарською версіями, подальшого голосування щодо можливості їх використання в навчальному процесі. Підготовлений пакет документів передається до секретаря Вченої ради, який потім передає матеріали до Методичної ради СНАУ та бібліотеки. Працівники бібліотеки розміщують методичні матеріали у репозиторій/каталог, які є стають доступними для студентів та НПП при реєстрації на сайті та отриманні коду в бібліотеці. Прийняті в роботу навчальні та методичні матеріали вказуються в наступній версії робочої навчальної програми дисципліни.

Підручники, посібники, методичні рекомендації та інші навчально-методичні матеріали, видані викладачами кафедри агротехнології та грунтознавства за 2018-2024 н.р. МЕТОДИЧНА РОБОТА