НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ФІТОФАРМАКОЛОГІЇ

Подгаєцький Анатолій Адамович
1.N.V.Kravchenko,A.Ad. Podhaietskyi, L.V. Kriuchko, S.M. Gorbas, A.An. Podhaietskyi Simulation of natural evolution of Solanum L. Sect. Petota Dumort. species towards late blight resistance UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY. – 8 (1) 2018. – P.324-334.
2. A.A. Podhaietskyi , N.V. Kravchenko , V.M. Kovalenko , R.O. Bondus , V.V. Hordienko , L.M. Cherednichenko , V.M. Sobran Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(4), P. 17-25.

Опублікував 506 наукових праць, у тому числі 168 у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України.
1. Кравченко Н.В., Подгаєцький А.А., Падалка Ю.М. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». Вип. 3(29). 2015. Суми. С. 16-17.
2. Кравченко Н.В., Подгаєцький А.А., Подгаєцький А.Ан. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». Вип. 2(31). 2016. Суми. С.169-172.
3. Кравченко Н.В., Подгаєцький А.А., Подгаєцький А.Ан.// Вісник Сумського НАУ, Серія «Агрономія і біологія». Вип.2(33). 2017. С.151-155.
4. Кравченко Н.В., Подгаєцький А.А., Подгаєцький А.Ан.//Труды по прикладной ботанике и генетике. Санкт- Петербург. Т. 178. Вып. 2. 2017. С. 33-37
5. Кравченко Н.В., Подгаєцький А.А., Вісник Сумського НАУ, Серія «Агрономія і біологія». Вип.2(33). 2017. С.160.

Навчальний посібник у співавторстві
1.Подгаєцький А.А., Кравченко Н.В., Подгаєцький А.Ан, Мацкевич А.А. Розмноження та оздоровлення насіннєвого матеріалу картоплі.-Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2018 – 107 с.
2. Подгаєцький А. А., Мацкевич В. В., Подгаєцький А. Ан. Особливості мікроклонального размноження видів рослин. Біла Церква, 2018.208 с.
3.Подгаєцький А. А. Інтегрована система захисту картоплі від хвороб, шкідників і бур’янів. Хвороби та шкідники картоплі, заходи боротьби з ними. За ред. П. С. Тепслюк, Л. П. Теслюк. Київ, 2017, С. 137-155.
4.Подгаєцький А. А. Генофонд картоплі та його становлення в Україні. Українська картопля.– Київ, 2016.–С. 79-81.
5.Подгаєцький А. А. Генетика картоплі. Українська картопля.– Київ, 2016.–С. 82-84.

Голова спеціалізованої вченої рази із захисту кандидатських дисертацій К 55.859.03
1 патент
Свідоцтво № 140575 про Державну реєстрацію сорту рослин Анатан (картопля). Заявник Сумський національний аграрний університет; 14.05.2014 р. А. А. Подгаєцький, Н.В. Кравченко, В. І. Сидорчук, Н. В. Писаренко, А. Ан. Подгаєцький.

Дубовик Володимир Іванович
Опублікував 52 наукові праці, у тому числі 21 у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України.
1. Дубовик В.І. Продуктивність колекційних сортів картоплі в умовах північно-східного Лісостепу України // Вісник СНАУ, Серія «Агрономія і біологія», вип. 9(24), 2012. – 170-174.
2. Собко М.Г., Дубовик В.І., Дубовик О.О. Особливості наливу зерна у різних за біотипом сортів ячменю ярого // Вісник СНАУ, Серія «Агрономія і біологія», вип. 3(25), 2013. – С. 209-212.
3. Дубовик В.І., Дубовик О.О. Продуктивність нових гібридів кукурудзи в умовах північно-східного лісостепу України // Вісник Центру наукового забезпечення АПВ Харківської області. – Харків – Вип. – 16. – 2014. – С. 54-59.
4. Дубовик В.І., Дубовик О.О. Екологічне вивчення різних за географічним походженням сортів пшениці озимої в умовах північно-східного Лісостепу України // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Агрономія і біологія” Випуск 3 (29), 2015. – С. 52-55.
5. Подгаєцький А. А., Дубовик В.І., Горбась С. М. Продуктивність та її складові ранніх сортів картоплі в умовах Північно-східного Лісостепу України // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Агрономія і біологія” Випуск 9 (34), 2017. – С. 126-130.
6. Дубовик В.І., Дубовик О.О. Використання інсектицидів на посадках картоплі // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Агрономія і біологія”. – Випуск 2 (33). – 2017. – С. 35-39.

4 навчальних посібника
1. Гончаров М.Д., Кожушко Н.С., Дубовик В.І. Технологічні основи селекції картоплі: Навч. посіб. – Суми: СНАУ, 2004. – 104 с.
2. Гончаров М.Д., Кожушко Н.С., Дубовик В.І. Технологічні основи насінництва картоплі: Навч. посіб. – Суми: СНАУ, 2004. – 108 с.
3. Гончаров М.Д., Кожушко Н.С., Дубовик В.І., Ткаченко В.О. Каталог сортів картоплі: Навч. посіб. – Суми: СНАУ, 2004. – 83 с.
4. Дубовик В.І., Дубовик О.О. Агрофармакологія: Навч. посіб. – Суми: СНАУ, 2018. – 180 с.

Коваленко Владислав Миколайович
1. Podhaietskyi A.A., Kravchenko N.V., Kovalenko V.M., Bondus R.O., Hordienko V.V., Cherednichenko L.M., Sobran V.M. Ecological testing of potatoes. Ukrainian Journal of Ecology. – 2017. – Vol 7, No 2. – Р. 17-25. (Web of Science)

Опублікував близько 35 наукових праць:
1. Коваленко В.М. Залежність бульбоутворюючої здатності сортів Інституту картоплярства НААН від зовнішніх умов / Вісник СНАУ. Сер. Агрономія і біологія, 2013.-Вип. 11(26).- С.182-188.
2. Коваленко В.М. Подгаєцький А. Ан. Вплив умов вирощування на прояв продуктивності сортів картоплі Поліської дослідної станції ім. О. М. Засухіна / Вісник ХНАУ Сер. «Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво» 12’12.- С. 126-135
3. Коваленко В.М. Вплив умов вирощування на вміст крохмалю у бульбах сортів Інституту картоплярства НААН / Тези доп. міжн. наук. конф. «Генетика і селекція: досягнення та проблеми» Умань, 18-20 березня 2014 р.- С. 91-92.
4. Коваленко В.М., Писаренко Н.В., Крючко Л. В. Вплив зовнішніх умов на здатність зав’язувати бульби в сортів картоплі Поліської дослідної станції ім. О. Засухіна / Вісник СНАУ, сер. «Агрономія і біологія», 2014.-Вип. 3(27).- С.215-220.
5. Kovalenko V.M., Kienko Z.B. Influence of external conditions on the number of tubers in the nest of potato varieties of Belarusian breeding. Visnyk of Sumy NAU, Series “Agronomy and Biology”. – Vip. 3 (29) .- Sumy 2015.- P.3-8.
potato hybrids. Visnyk of Lviv National Agrarian University. Series. Agronomy, 2018, No. 22 (1), P. 111-118

Є учасником програми міжнародних проектів (наявні відповідні сертифікати):
1. Erasmus + проекту 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP «Improving skills in laboratory practice for agri-food specialists in eastern Europe» (Ag-lab).

Кравченко Наталія Володимирівна
1.N.V.Kravchenko,A.Ad. Podhaietskyi, L.V. Kriuchko, S.M. Gorbas, A.An. Podhaietskyi Simulation of natural evolution of Solanum L. Sect. Petota Dumort. species towards late blight resistance UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY. – 8 (1) 2018. – P.324-334.
2. Кравченко Н. В., Подгаєцький А. А., Гнітецький О.М., Подгаєцький А. А. Потенціал міжвидових гібридів. Їх беккросів за продуктивністю // MendelUniversityinBrno. The international research and practical conference «The development of nature sciences: problems and solutions» Brno, the Czech Republsc, April 27-28, 2018, 70-73

Опублікувала 81 наукових праць, у тому числі 31 у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України.
1. Кравченко Н.В., Подгаєцький А.А., Падалка Ю.М. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». Вип. 3(29). 2015. Суми. С. 16-17.
2. Кравченко Н.В., Подгаєцький А.А., Подгаєцький А.Ан. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». Вип. 2(31). 2016. Суми. С.169-172.
3. Кравченко Н.В., Подгаєцький А.А., Подгаєцький А.Ан.// Вісник Сумського НАУ, Серія «Агрономія і біологія». Вип.2(33). 2017. С.151-155.
4. Кравченко Н.В., Подгаєцький А.А., Подгаєцький А.Ан.//Труды по прикладной ботанике и генетике. Санкт- Петербург. Т. 178. Вып. 2. 2017. С. 33-37
5. Кравченко Н.В., Подгаєцький А.А., Вісник Сумського НАУ, Серія «Агрономія і біологія». Вип.2(33). 2017. С.160-164.

1 навчальний посібник у співавторстві
1.Подгаєцький А.А., Кравченко Н.В., Подгаєцький А.Ан, Мацкевич А.А. Розмноження та оздоровлення насіннєвого матеріалу картоплі.-Суми: Інформаційно-видавничий центр Сумського НАУ, 2017 – 107 с.
1 патент
Свідотство № 140575 про Державну реєстрацію сорту рослин Анатан (картопля). Заявник Сумський національний аграрний університет; 14.05.2014 р. А. А. Бондарчук, Н. І. Войцешина, А. А. Подгаєцький, Н.В. Кравченко.

Крючко Людмила Василівна
1.N.V.Kravchenko,A.Ad. Podhaietskyi, L.V. Kriuchko, S.M. Gorbas, A.An. Podhaietskyi Simulation of natural evolution of Solanum L. Sect. Petota Dumort. species towards late blight resistance UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY. – 8 (1) 2018. – P.324-334.
1. Крючко Л.В. Генеалогія ранніх і середньоранніх міжвидових гібридів картоплі.//«Сільське господарство та лісівництво», Зб. наук. праць Вінницького НАУ, 2015.– №1.– С.44-54.
2. Крючко Л.В. Продуктиность раннеспелых межвидовых гибридов картофеля, их беккроссов.// Наука и Мир. Международный научный журнал.–2015.– №3(19).– Т.2.–С.142-144.
3. Крючко Л.В., Кравченко Н.В. Походження пізньостиглих і дуже пізньостиглих міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів// Вісник Сумського НАУ, Серія «Агрономія і біологія».– Вип. 3(29).–Суми 2015.– С.3-8.
4. Крючко Л.В. Особливості використання мікробних препаратів для розмноження сорту картоплі Анатан.// Вісник Сумського НАУ, Серія «Агрономія і біологія».– Вип. 9(30).–Суми, 2015.– С.39-43.
5. Крючко Л.В., Коваленко В.М., Кравченко Н.В., Гнітецький М.О. Норма реакції генотипів середньостиглих сортів картоплі на умови вирощування в північно-східному Лісостепу України за продуктивністю та її складовими.// Вісник Сумського НАУ, Серія «Агрономія і біологія».–2017.–Вип.2(33).– С.155-160.

Виконавець 3 науково-дослідних тем
1. «Теоретичні основи інтенсифікації створення і використання вихідного селекційного матеріалу картоплі із залученням генофонду культури» на 2014-2018 рр. (номер державної реєстрації 0114U005302).
2. «Теоретичні та практичні основи інтенсифікації створення і використання вихідного селекційного матеріалу картоплі з інтрогресованими генами» на 2016-2020 рр.) (номер державної реєстрації 0116 U007237)
3. «Генетичний потенціал та селекційна цінність місцевих сортів картоплі та із зони відчуження Чорнобильської АЕС» на 2016-2020 рр.. (номер державної реєстрації 0116 U007236).
4. «Виродження картоплі, фактори, які обумовлюють процес та способи його запобігання» на 2016-2020 рр. (номер державної реєстрації 0116 U007234).
Виконання обов’язків заступника декана факультету агротехнологій та природокористування (2007-2019 рік)

Авторські свідоцтва на сорти картоплі:
Авторське свідоцтво на сорт рослин №06123. Сорт картоплі Аграрна
Авторське свідоцтво на сорт рослин №06122. Сорт картоплі Фермерська