Бібліографічний список навчально-методичних праць науково-педагогічного персоналу кафедри біотехнології та фітофармакології

1. Подгаєцький А.А.
1. Методичні вказівки щодо виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Агрометеорологія » для студентів спеціальності 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин» 1 курсу ОС «Бакалавр», денної та заочної форми навчання.
2. Курс лекцій з дисципліни «Метеорологія і кліматологія» для студентів спеціальності 101 «Екологія» 1 курсу ОС «Бакалавр», денної та заочної форми навчання.
3. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи «Метеорологія і кліматологія» для студентів спеціальності 101 «Екологія» 1 курсу ОС «Бакалавр», денної та заочної форми навчання.
4. Курс лекцій з дисципліни «Біотехнологія в АПК та біотехметоди в природоохоронних біотехнологіях» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» ОС «Магістр», денної та заочної форми навчання.
5. Курс лекцій з дисципліни «Введення до спеціальності» для студентів спеціальності 201 «Агрономія» 1 курсу ОС «Бакалавр», денної та заочної форми навчання.
6. Курс лекцій з дисципліни «Основи ведення сільського господарства» для студентів спеціальності 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 205 «Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» 1 курсу ОС «Бакалавр», денної та заочної форми навчання.
7. Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Екологічні біотехнології » для студентів спеціальності 101 «Екологія», 3 курсу ОС «Бакалавр» денної форми навчання.
8. Методичні вказівки щодо проведення метеорологічної навчальної практики для студентів 1 курсу денної форми навчання ОС «Бакалавр» спеціальність: 101 – «Екологія».
9. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи «Метеорологія і кліматологія» для студентів спеціальності 101 «Екологія» 1 курсу ОС «Бакалавр», денної та заочної форми навчання.
10. Курс лекцій з дисципліни «Агрометеорологія » для студентів спеціальності 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин» 1 курсу ОС «Бакалавр», денної та заочної форми навчання.

2. Дубовик В.І.
1. Методологія і організація наукових досліджень . Курс лекцій Протокол № 9 від 23.04.2019 науково-методична рада ФатП, 1 курс, маг. СПГ, д.ф.н., з.ф.н., виконавці Дубовик В.І.
2. Методологія і організація наукових досліджень. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять. Протокол № 9 від 23.04.2019 науково-методична рада ФатП, 1 курс, маг., СПГ, д.ф.н. та з.ф.н., виконавці Дубовик В.І.

3. Коваленко В.М.
1. Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» з дисципліни «Діагностика та ідентифікація ГМО, ДНК – паспортизація», курс 1М, 201 «Агрономія». Протокол № 9 від 23.04.2019 науково-методична рада ФатП Укладачі доцент Коваленко В.М.
2. Методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з дисципліни «Екологічне право», курс 3 (6). 101 «Екологія». ». Протокол № 9 від 23.04.2019 науково-методична рада ФатП Укладачі доцент Коваленко В.М.

4. Крючко Л.В.
1. «Введення до спеціальності» Курс лекцій для студентів спеціальності 201 “Агрономія” денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр», протокол №9 від 23.04.2019 р.
2. «Основи ведення сільського господарства» Курс лекцій для студентів спеціальності 202 “Захист і карантин рослин”, 101«Екологія», 205«Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство» денної та заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр», протокол №9 від 23.04.2019 р.

5. Кравченко Н.В.
1. «Методичні рекомендації щодо ведення практичних і самостійних робіт з агрометеорології» для студентів 1 курсу за спеціальністю 201- «Агрономія», 202-«Захист рослин».
2. Метеорологічна практика» для студентів 1 курсу, за спеціальністю 101- «Екологія».
3. Курс лекцій з агрометеорологій для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 201- « Агрономія», 202- «Захист рослин».
4. Курс лекцій з метеорології та кліматології для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 205- «Садово – паркового господарства», 206- «Захист рослин».
5. «Методичні вказівки щодо самостійної роботи для студентів 1 курсу за спеціальністю «Екологія».

6. Горбась С.М.
1. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи «Екологічні біотехнології», 4 курс, 101 «Екологія». Протокол № 8 від 22.05.2018р. науково-методична рада ФатП Укладачі д.с.-г.н., проф. Подгаєцький А.А., к.с.-г.н. доцент Горбась С.М.