2 квітня 2024 року відбувся фаховий семінар публічної презентації дисертаційної роботи здобувачки третього (наукового) ступеня вищої освіти  наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство  за спеціальністю 201 – Агрономія 4 року навчання Надії ТРОЦЕНКО на тему «РОЗРОБЛЕННЯ  БАЗОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ТОВАРНИХ ТА НАСІННЄВИХ ПОСІВІВ КІНОА В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ» , проведений кафедрою садово-паркового та лісового господарства.

Науковий керівник ‒ доктор с.-г. наук, професор Андрій МЕЛЬНИК

Семінар проходив за змішаною формою в оф-лайн режимі та відео конференції на платформа Zoom.

Після заслуховування доповіді, відповідей на питання, виступів рецензентів та наукового керівника, відкритої дискусії був сформульований позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційної роботи, а дисертацію була рекомендована до захисту.

Вітаємо здобувачку та наукового керівника, які перші за спеціальністю     201 Агрономія підготували роботу за новими строками!