Крючко Людмила Василівна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
E-mail: Ludmila-Kruchko@meta.ua
Research ID: D-7688-2019
ORSID: https://orcid.org/0000-0003- 0528-210X
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rMh9z1YAAAAJ&hl=uk
CV

Народилась 24 лютого 1966 року, с. Лікарське Сумського району Сумської області.

1983 - 1987 рік навчання у Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю агроном. Після закінчення інституту по 2004 рік працювала на посадах агронома по кормовиробництву в КСП ім. К. Маркса Тростянецького району та землевпорядника Буймерської сільської ради.

З 2004 року працювала в Сумському національному аграрному університеті на посаді старшого викладача факультету агротехнологій та природокористування.

2004-2009 рік – навчання в аспірантурі Сумського НАУ за спеціальністю 06.01.05 - селекція і насінництво, керівник дисертаційної роботи – доктор сільськогосподарських наук, професор Подгаєцький Анатолій Адамович, завідувач кафедри біотехнології та фітофармакології.

02 липня 2015 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: «Особливості прояву стиглості та інших ознак у міжвидових гібридів картоплі» у спеціалізованій вченій раді К 55.859.03 при Сумському національному аграрному університеті та Полтавській державній аграрній академії Міністерства освіти і науки України.

З 01 вересня 2015 року - доцент кафедри біотехнології і фітофармакології у Сумському національному аграрному університеті.

На підставі рішення Атестаційної колегії МОН від 29 вересня 2015 року отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук (ДК № 031716).

На підставі рішення Атестаційної колегії МОН від 23 жовтня 2018 року присвоєно вчене звання доцента кафедри біотехнології та фітофармакології (АД №001388).

Основні навчальні дисципліни: «Основи ведення сільського господарства», «Технологія виробництва продукції рослинництва», «Введення до спеціальності», «Хімічний захист рослин (фітофармакологія) з основами токсикології, «Агрофармакологія».

Напрям наукових досліджень: «Створення вихідного матеріалу картоплі та використання його в практичній селекції».

Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:

Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до плану наукових досліджень Сумського національного аграрного університету у рамках науково-дослідних тем кафедри біотехнології та фітофармакології: «Теоретичні основи інтенсифікації створення і використання вихідного матеріалу картоплі із залученням генофонду культури» (номер державної реєстрації: 0116U007237) на період 2016-2020рр.

Підвищення кваліфікації (стажування): Національний університет біоресурсів і природокористування України (ННІ післядипломної освіти): «Інтеграційні процеси в аграрній освіті».

Інша інформація: заступник декана з навчальної роботи факультету агротехнологій та природокористування.