Дубовик Володимир Іванович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Е-mail: dvi_docent@ukr.net

ID Web of Science: X-7562-2018

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2880-7047

Народився 22 грудня 1973 року в р/с Новоніколаєвскоє Волгоградської області, Росія.

Навчався з 1991 по 1995 рік на агрономічному факультеті Сумського сільськогосподарського інституту, спеціальність «Агрономія», диплом з відзнакою.

1996-1999 навчання в аспірантурі Сумського сільськогосподарського інституту.

1996-2001 працював на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника Сумської державної обласної дослідної станції.

2001 захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.

З 2001 року і по теперішній час працював старшим викладачем, доцентом кафедри селекції і насінництва, кафедри біотехнології та фітофармакології Сумського національного аграрного університету.

Основні навчальні дисципліни: Агрофармакологія, Біотехнологія в рослинництві, Методи і організація досліджень в агрономії, Методологія наукових досліджень.

Напрям наукових досліджень: Генетичний потенціал та селекційна цінність місцевих сортів картоплі та із зони відчуження Чорнобильської АЕС.

Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування України (2015 р.)

Інша інформація: заступник декана факультету агротехнологій та природокористування з питань заочної освіти.

Основні наукові публікації  за останні роки:

  1. V. I. Dubovyk, U. М. Karbivska , A. O. Butenko, I. M. Masyk , N. S. Kozhushko , L. V. Kriuchko , V. P. Onopriienko , I. M. Onopriienko , L. M. Khomenko. Influence of Agrotechnical Measures on the Quality of Feed of Legume-Grass Mixtures. Ukrainian Journal of Ecology, 9(4). – 2019. –  Р. 547-551.
  2. Dubovyk V. I., Kolisnyk O. M., Kolisnyk O. O., Vatamaniuk O. V., Butenko A. O., Onychko V. I., Onychko T. O., Radchenko M. V., Ihnatieva O. L., Cherkasova T. A. Analysis of strategies for combining productivity with disease and pest resistance in the genotype of base breeding lines of maize in the system of diallel crosses. Modern Phytomorphology 13: 2019. – Р. 58–63.
  3. Дубовик В.І., Дубовик О.О., Страхоліс І.М. Особливості формування врожайності гречки сортів різного морфотипу селекції Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН залежно від агротехнічних прийомів. – Вісник Центру наукового забезпечення АПВ. –Випуск 26, 2019. – С. 37-42.
  1. Дубовик В.І., Подгаєцький А. А., Горбась С. М. Продуктивність та її складові ранніх сортів картоплі в умовах Північно-східного Лісостепу України. – Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія "Агрономія і біологія". –  Випуск 9 (34), 2017. – С. 126-130.
  2. Дубовик В.І., Дубовик О.О. Використання інсектицидів на посадках картоплі. – Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія "Агрономія і біологія"  Випуск 2 (33), 2017. – С. 35-39.
  3. Дубовик В.І., Дубовик О.О. Аналіз інсектицидів дозволених до використання на картоплі. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Гончарівські читання», присвячена 88-річчю з дня народження д. с.-г. н., професора М.Д.Гончарова – Суми, 2017. – С. 18-19.