ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
ОК 1. Філософія науки анотація
ОК 2. Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності анотація
ОК 3. Комунікації в науковому середовищі анотація
ОК 4. Методологія проведення наукових досліджень анотація
ОК 5. Рослина в досліді анотація
ОК 6. Моделювання та планування наукового експерименту анотація
ОК 7. Реєстрація прав інтелектуальної власності анотація
ОК 8. Організація і методика проведення навчальних занять анотація
ОК 9. Організація підготовки наукових публікацій анотація
ОК. 10. Управління науковими проектами анотація
ОК 11. Іноземна мова за професійним спрямуванням анотація
ОК 12. Методика підготовки наукових праць іноземною мовою анотація
ОК 13. Педагогічна практика анотація
 
ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Методика та організація підготовки і написання дисертації / Менеджмент лабораторної діяльності анотація / анотація
Організація і техніка селекційного процессу сільськогосподарських культур анотація
Біотехнологія, мутагенез, поліплоїдія, гаплоїдія в рослинництві анотація
Віддалена гібридизація рослин анотація
Адаптивне рослинництво анотація
Охорона прав на сорти рослин в Україні анотація
Організація ведення насінництва анотація
Доместикація рослин та історія землеробства анотація
Біологічні основи рослинництва анотація
Сучасні світові агротехнології анотація
Агрохімія та сучасні аспекти застосування добрив, їх ефективність анотація
Особливості мінерального живлення та підвищення його ефективності в умовах біологізації землеробства анотація
Прогноз та програмування врожаїв сільськогосподарських культур анотація
Загальні, екологічні і біологічні аспекти землеробства анотація
Прогноз та програмування врожаїв сільськогосподарських культур анотація
Екологічні аспекти удобрення сільськогосподарських культур анотація
Сільськогосподарські меліорації як фактор оптимізації умов вирощування сільськогосподарських культур анотація
Меліоративне землеробство анотація
Прогноз та програмування врожаїв сільськогосподарських культур анотація
“Запис на вибіркові дисципліни”