УВАГА ОГОЛОШЕННЯ!           ПУБЛІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ (ФАХОВИЙ СЕМІНАР) ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

02.04.2024 р., 12:15, ауд. 5А.

Публічна презентація (фаховий семінар) дисертаційної роботи:

«Розроблення  базової технології вирощування товарних та насіннєвих посівів кіноа в умовах північно-східного Лісостепу України»  на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 – Аграрні науки та продовольство  за спеціальністю 201 – Агрономія.

Доповідач: аспірантка 4 курсy Надія ТРОЦЕНКО

Науковий керівник: д. с.-г. н., професор Андрій МЕЛЬНИК

Запрошуються всі зацікавлені.