Здобутки спецради К 55.859.03 Сумського  національного аграрного  університету та Полтавської  державної  аграрної  академії

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019
№ 1301 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 15.10.2019 року» присвоєно науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.05 «Селекція і насінництво» та 06.01.09 «Рослинництво», які пройшли захист у Спеціалізованій вченій раді К 55.859.03 Сумського національного аграрного університету та Полтавської державної аграрної академії під головуванням д.с.-г.н., професора Подгаєцького Анатолія Адамовича
Акуаку Джонсу (громадянина Гани), 06.01.09 «Рослинництво»
Макарчуку Антону Валерійовичу, 06.01.09 «Рослинництво»
Марініч Любові Григорівні, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
Собрану Івану Васильовичу, 06.01.05 «Селекція і насінництво»
Вітаємо колег, вже дипломованих к.с.-г.н. наук, із офіційним присудженням наукового ступеня та бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!