АНКЕТАРІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ОЧИМА СТУДЕНТІВ”

  1. Оничко В.І. – опитування
  2. Кожушко Н.С.опитування
  3. Бердін С.І.опитування
  4. Кандиба Н.М. – опитування
  5. Оничко Т.О.опитування
  6. Верещагін І.В.опитування
  7. Ткаченко О.М. – опитування