ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 205 «Лісове господарство» освітньої програми «Лісове господарство» (ID у ЄДЕБО 6085) за першим рівнем вищої освіти (справа № 0303/АС-24) у Сумському національному аграрному університеті з 15 по 17лютого 2024 р.