Науково-педагогічні працівники кафедри селекції та насінництва ім. проф. М. Д. Гончарова: зав. кафедри Оничко В.І., доцент Кандиба Н.М., старші викладачі: Оничко Т.О., Ткаченко О.М. пройшли планове підвищення кваліфікації на базі Інституту рослинництва імені В. Я. Ю’рєва НААНУ (м. Харків) з тематики « Методологічне та інформаційне забезпечення селекційних досліджень». Під час підвищення кваліфікації викладачі відвідали та ознайомилися: із структурою Національного сховища Національного Центру генетичних ресурсів рослин України, з сучасними основами селекції польових культур, з теоретичним та інформаційним забезпеченням селекційних і генетичних досліджень, з основними результатами та перспективами застосування біотехнологічних методів для створення та оцінки вихідного матеріалу сільськогосподарських культур та інших запланованих в програмі підвищення питань. По завершенню підвищення кваліфікації було складено іспити та отримано посвідчення Національної академії аграрних наук України.