29 березня 2024 року відбулося засідання Разової спеціалізованої вченої ради для проведення публічного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 Агрономія за темою «аспірантки з Китайської народної республіки Чжан Сіхуан (Zhang Xihuan), виконану під керівництвом кандидата сільськогосподарських наук, доцента Еліни Захарченко.

Голова разової ради професор кафедри садово-паркового та лісового господарства, доктор с.-г. наук Андрій Мельник, рецензенти –  професор кафедри екології та ботаніки, кандидат с.-г. наук Галина Жатова, завідувач кафедри селекції та насінництва ім. М.Д. Гончарова, доцент, кандидат с.-г. наук  Віктор Оничко та опоненти – професор селекції, насінництва і генетики, доктор с.-г. наук Микола Маренич (Полтавський ДАУ) та  Олександр Гуменюк, кандидат с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції озимої пшениці (Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України) високо оцінили науковий рівень представленої дисертації та наукових публікацій, змістовність та обсяги проведених досліджень. Було відзначено набуття здобувачкою глибоких теоретичних знань, відповідних умінь, навичок та компетентностей, що дозволило під час захисту вести фахову наукову дискусію.

За результатами публічного обговорення дисертації, у якому приймали взяти участь усі члени разової ради та відкритого голосування, було прийняте рішення про присудження Чжан Сіхуан ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 «Агрономія».

Науковий керівник здобувачки зазначила: «Наукові дослідження Чжан Сіхуан були проведені в Сумському НАУ та на базі Хенанського інституту науки і технологій. Пандемія ковіду та початок повномасштабної війни дещо звузила наукову роботу, лабораторні і польові дослідження були проведені в провінції Хенань, КНР. Здобувачкою було підготовлено 11 наукових праць, одна з якихце публікація у журналі з першим квартилем у Скопусі, дві статтіфахові, що опубліковані в журналах категорії «Б». Наразі Чжан Сіхуан працює в Хенанському інституті науки і технології як ассистент й викладає курс «Біоремедіація».

Вітаємо доцента Еліну Захарченко з успішним захистом дисертантки Чжан Сіхуан!