Бакуменко Ольга Миколаївна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Е-mail: lady.bakumenko@email.ua
Research ID: V-4595-2018
ORSID: https://orcid.org/0000-0003-1625-7401
Goggle Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=I7pkfqgAAAAJ

CV

Фах та рід діяльності: агрономія, селекція і насінництво, захист та карантин рослин.

Народилася 6 лютого 1988 року в селищі Постольне, Сумської області, Сумського району. У 2005 році вступила до Сумського національного аграрного університету на агрономічний факультет, який закінчила у 2012 році отримавши диплом агронома (кваліфікація «Магістр» агроном дослідник). З 2 квітня 2012 року по 2 листопада 2012 року працювала в ТОВ Агрофірма «Вперед» на посаді агронома. В період з листопада 2012 року по листопад 2015 року навчалась в аспірантурі при Сумському НАУ. З 2016 року працювала асистентом на кафедрі захисту рослин ім. А.К. Мішньова. Сумісно, у 2016 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин». У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво. З 2018 року працює доцентом у Сумському НАУ на кафедрі захисту рослин.

Основні навчальні дисципліни: «Загальна вірусологія», «Технологія вирощування і використання в біологічному захисті рослин», «Загальна вірусологія», «Основи біологічного захисту рослин від шкідливих організмів», «Імунітет рослин».

Напрям наукових досліджень: «Створення вихідного матеріалу з участю пшенично-житніх транслокацій для використання в селекції високопродуктивних адаптованих до умов північно-східного Лісостепу України сортів пшениці м’якої озимої та ярої» (номер державної реєстрації теми: 0113U004784) та «Створення ліній пшениці м’якої озимої з генами 1RS жита, що контролюють стійкість проти групи хвороб рослин» (номер державної реєстрації теми: 0118U006176).

Грантова, дербюджетна та госпдоговірна тематика: «Відбір перспективних ліній пшениці м’якої для створення сортів з груповою стійкістю до хвороб»

Підвищення кваліфікації (стажування): - стажування згідно проекту ERASMUS +, PROJECT : AG-LAB, «Сapacity Building «AG-Lab» project». Київ 11-13 березня 2019 року;

- стажування згідно проекту ERASMUS +, PROJECT : AG-LAB, «Сapacity Building «AG-Lab» project». University of Teramo (Universita degli Studi di Teramo). Italy. 20-24 травня 2019 року;

- стажування згідно проекту ERASMUS +, PROJECT : AG-LAB, «Improving skills sn laboratory practice for agro-food specialists sneasterm Europe «AG-Lab». Експериментальний зоопрофілактичний інститут (Instituto Zooprofilattico Sperimentale). Italy. 20 травня 2019 року.

- стажування  (сертифікат № 095) в Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (http://www.wszia.opole.pl/uk/ Вища школа управління і адміністрації  в Ополе (Польща)). Тема «Best Management Practices in Ecology and Plant Protection for Implementation in Ukraine»,  1st of March to 31st of May, 2020 (180 hours).

- стажування згідно проєкту ERASMUS +, PROJECT : AG-LAB, «Сapacity Building «AG-Lab» project». Київ 11-13 березня 2019 року;

- короткострокова програма підвищення кваліфікації (сертифікат № НПП 20035) «Забезпечення якості вищої освіти», 27 квітня по 4 травня 2020 року;

- короткострокова програма підвивищення кваліфікації експерта національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (сертифікат № 0150/2021(168) «Тренінг для керівників експертних груп», 10 травня по 11 травня 2021 року.

- VI Міжнародна програма  підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу“ 23 червня - 20 серпня 2022 року в обсязі 180 годин або 6 кредитів ESTS ( з них 15 годин інулюзивної освіти / 0,5 кредиту ESTS) МІЖНАРОДНИЙ СЕРТИФІКАТ № 8185 / 20 серпня 2022 року. Присвоєно кваліфікацію "Міжнародний керівник категорії Б у галузі освіти та науки, відповідно  до кваліфікації ЮНЕСКО" та "Міжнародний вчитель/викладач".

- отримання міжнародного гранту № EG/B/22/05/08 від International Historical Biographical Institute (Dubai - New-York - Rome - Burgas - Jerusalem - Beijing).