Верещагін Ігор Володимирович

Кандидат сільськогосподарських наук
Е-mail: ihor_vereschahin1986@ukr.net
ResearchID: V-8513-2018
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6589-5138
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JtY800oAAAAJ&hl=ru
CV

Народився 22 лютого 1986 року у с. Суходіл Глухівського району Сумської області.

2003-2008 – навчання на природничому факультеті Глухівського державного педагогічного університету, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія. Практична психологія», диплом з відзнакою.

2008-2011 – навчання в аспірантурі Інституту луб’яних культур НААН, спеціальність «Селекція та насінництво»

З 2011 по 2017 рр. працював на посаді наукового співробітника відділу селекції та насінництва льону Інституту луб’яних культур.

2014 – захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництвона тему “Створення вихідного матеріалу на збільшення вмісту олії в насінні конопель”.

2017 і по теперішній час – доцент кафедри селекції і насінництва імені проф. М. Д. Гончарова.

Основні навчальні дисципліни: «Клітинна і молекулярна біологія», «Лісова селекція», «Методи контролю в насінництві».

Наукова робота: Гістолого-цитологічні особливості будови льону, електронна мікроскопія, методи молекулярної біології, ПЛР-аналіз.

Підвищення кваліфікації (стажування):

09.10.2017 – 29.12.2017 – Навчальні курси електронної мікроскопії (Сумський національний аграрний університет)

Program Erasmus+, project KA2 n° 586383-EPP-1-2017-1-SI-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2978/001-001), Project “Improving skillsin laboratory practice foragri -food specialist sineastern Europe» (Ag-Lab):

17.01.18 -18.01.18 – НМЦ «Агроосвіта», м. Київ;

09.07. 2018 – 12.07.2018 – Державний аграрний університет Молдови, м. Кишинів, (Молдова).

Інша інформація: провідний агроном-дослідниккафедри селекції і насінництва імені проф. М. Д. Гончарова.