Троцька Світлана Сергіївна

Кандидат біологічних наук, старший викладач
E-mail: s.s.trotska@gmail.com
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=1&user=Kvx1f_cAAAAJ

Народилася 15 жовтня 1986 року в м. Суми.

Основні навчальні дисципліни: Лісопаркове господарство, Рекреаційне лісівництво, Лісознавство, Експлуатація садово-паркових об’єктів, Ландшафтна таксація, Садово-паркові композиції з основами топіарного мистецтва, Експлуатація садово-паркових об’єктів.

Напрям наукових досліджень: дослідження стану флористичної складової рекреаційних комплексів малих міст Північно-східної частини Лісостепу України.

Грантова, держбюджетна та господарська діяльність:

Підвищення кваліфікації: навчання в магістратурі Сумського НАУ за спеціальністю 205 Лісове господарство (2019-2020 рр.).

Навчально-методичні та наукові публікації: Підготовлено 32 публікації, з них 24 наукового та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних рецензованих фахових виданнях.

Наукові публікації

Начально-методичні видання

Аналіз наукової та професійної активності (самоаналіз)